Husleieavtale

En husleieavtale er en skriftlig kontrakt mellom leietaker og utleier og regulerer plikter og rettigheter til begge parter når det kommer til aspekter som leieforholdet varighet, husleien, når husleien skal innbetales og til hvilken konto, husordensregler med mer. Skulle det oppstå en tvist eller uenighet mellom partene er det lettere å løse denne med husleieavtalen som utgangspunkt.