Husleiegaranti

En husleiegaranti, også kjent som depositumsgaranti og leiegaranti, er en garanti som stilles av en tredjepart som et alternativ til depositum ved leie av bolig.

En husleiegaranti, er en garanti som stilles av en tredjepart. Denne tredjepart kan være leietakerens arbeidsgiver, et familiemedlem, eller NAV, men mest vanlig er å kjøpe en husleiegaranti fra et forsikringsselskap. Prisen, et engangsbeløp som ikke refunderes, avhenger av størrelsen på husleien. Garantien har en varighet på tre år og begrenses oppad til seks måneders husleie.

For leietaker er den store fordelen at man bare må ut med et mindre engangsbeløp. Alt etter størrelsen på husleien, vil en slik garanti koste mellom 3.000 og 5.000 kroner. Da slipper man å låse et større beløp i flere år, og det er kun dersom man misligholder leiekontrakten at man eventuelt må ut med mer penger.

Eksempel:

Har du en månedlig husleie på kr 7.500, så vil du normalt måtte skaffe et depositum pålydende 3 x månedsleie som blir kr 22.500,-
Husleiegarantien vil istedet koste deg kr 3.600 som du må betale med en gang. Om du eksempelvis har et leieforhold som varer i 2 år, så vil den månedlige kostnaden av husleiegarantien være kr 150,-