Depositumsgaranti

En depositumsgaranti, også kjent som leiegaranti og husleiegaranti, er en garanti som stilles av en tredjepart som et alternativ til depositum ved leie av bolig.