Depositumsgaranti

En depositumsgaranti, også kjent som leiegaranti og husleiegaranti, er en garanti som stilles av en tredjepart som et alternativ til depositum ved leie av bolig.

Depositumsgaranti med månedlige innbetalinger er en ny løsning som gjør det enklere for leietakere å betale inn depositum, og gir utleier samme sikkerhet.

Finn ledige leieboliger her