Ikke betalt husleie

Husleien er å anses som ikke betalt når leietaker ikke betaler hele eller deler av husleien innen forfallsdatoen som er oppgitt på faktura eller avtalt mellom leietaker og utleier i leiekontrakten.