Innflytting

Innflytting er definert som tidspunktet når leietaker flytter inn i boligen. Tidspunktet for innflytting er oppgitt i leiekontrakten, enten som kontraktsstart, innflyttingstidspunkt eller overtakelsestidspunkt.