Leie leilighet uten skriftlig husleiekontrakt

I følge husleielovens §1-4 kan avtale om leie av husrom gjøres både skriftlig og muntlig. Men dersom en av partene krever en skriftlig kontrakt så må dette settes opp. Det er mange som leier leilighet uten skriftlig kontrakt og en muntlig avtale er like bindende som en skriftlig avtale. Men dersom det skulle oppstå en uenighet eller tvist er det mye lettere å håndtere dette med en skriftlig kontrakt.

Det anbefales alle å opprette en husleiekontrakt. Da er du sikker på at du følger husleieloven, og begge parter vil motta en digitalt signert kopi av husleiekontrakten, signert med BankID.