Leilighetsnummer

Alle leiligheter skal ha sin egen adresse, og leilighetsnummeret er leilighetens unike adresse. Leilighetsnummer blir også kalt bolignummer og bruksenhetsnummer.

Ifølge Skatteetaten er leilighetsnummeret en del av den offisielle adressen for Ieiligheter i flerbolighus og sier hvilken leilighet i bygningen du bor i. Det er den unike adressen til leiligheten du bor i. Leilighetsnummeret består av en bokstav og fire tall. Bokstaven forteller om du bor i U (Underetasje), K (Kjeller), H (Hovedetasje) eller L (Loft). Sammen med bokstaven forteller de to første sifrene hvilken etasje du bor i, HO3 betyr at du bor i 3. hovedetasje. De neste to sifrene forteller hvilket nummer leiligheten din har i denne etasjen.