Medleietaker

Når det er en eller flere leietakere som bor i utleieboligen og som er solidarisk ansvarlig for oppfyllelse av leiekontraktens vilkår.