Mislighold av husleieavtale

Leietaker misligholder dersom han ikke gjør det han skal etter leiekontrakten eller husleieloven. Mislighold kan for eksempel være:

  • Leietaker betaler ikke husleien, eller betaler husleien gjentatte ganger for sent.
  • Leietaker følger ikke husordensreglene eller gjør forandringer i boligen som han ikke har lov til.
  • Leietaker vedlikeholder ikke boligen.