Mislighold av husleiekontrakt

Leieboer misligholder dersom han ikke gjør det han skal etter leiekontrakten eller husleieloven. Mislighold kan for eksempel være:

  • Leieboer betaler ikke husleien, eller betaler husleien gjentatte ganger for sent.
  • Leieboer følger ikke husordensreglene eller gjør forandringer i boligen som han ikke har lov til.
  • Leieboer vedlikeholder ikke boligen.