Oppgjør av depositumskonto

Når leieforholdet skal avsluttes og man skal gjøre opp depositumskontoen må man sjekke hvilke vilkår som gjelder i forbindelse med oppgjøret. Dette gjelder blant annet frister for å melde krav e.l. Utleier kan risikere at leietaker mottar hele beløpet dersom han ikke melder krav innen de gitte fristene.