Opprette depositumskonto

Man oppretter en depositumskonto for å holde innskuddet fra leietaker ovenfor utleier i et leieforhold. Innskuddet tjener som sikkerhet for skyldig leie, skader på leieobjektet, utgifter i forbindelse med fravikelse eller andre krav sm reiser seg av leiekontrakten.