Tidsbestemt husleieavtale

En tidsbestemt husleieavtale er en husleieavtale hvor det allerede fra starten av leieforholdet er avtalt og klart når leieforholdet skal avsluttes. Partene kan avtale at husleieavtalen kan sies opp i den avtalte leieperioden.

Dersom du skal inngå en husleieavtale kan avtalen gjelde for en bestemt tidsperiode eller den kan gjelde tidsubestemt frem til en av partene sier den opp. En tidsbestemt avtale må ha et fastsatt opphørstidpunkt. Om avtalen ikke har et slikt tidspunkt er den å regne som en tidsubestemt husleieavtale. Se husleieloven § 9-1.