Tidsbestemt husleiekontrakt

En tidsbestemt husleiekontrakt er en husleiekontrakt hvor det allerede fra starten av leieforholdet er avtalt og klart når leieforholdet skal avsluttes. Partene kan avtale at husleiekontrakten kan sies opp i den avtalte leieperioden.

Dersom du skal inngå en husleiekontrakt kan kontrakten gjelde for en bestemt tidsperiode eller den kan gjelde tidsubestemt frem til en av partene sier den opp. En tidsbestemt kontrakt må ha et fastsatt opphørstidpunkt. Om husleiekontrakten ikke har et slikt tidspunkt er den å regne som en tidsubestemt kontrakt. Se husleieloven § 9-1.