Tidsbestemt leieavtale

En tidsbestemt leieavtale er en leieavtale hvor det allerede fra starten av leieforholdet er avtalt og klart når leieforholdet skal avsluttes. Partene kan avtale at leieavtalen kan sies opp i den avtalte leieperioden. Se husleieloven § 9-1.