Tidsbestemt leieforhold

Et tidsbestemt leieforhold er et leieforhold hvor det allerede fra starten av leieforholdet er avtalt og klart når leieforholdet skal avsluttes. Partene kan avtale at leieforholdet kan sies opp i den avtalte leieperioden.

Dersom du skal inngå et leieforhold kan avtalen gjelde for en bestemt tidsperiode eller den kan gjelde tidsubestemt frem til en av partene sier den opp. Et tidsbestemt leieforhold må ha et fastsatt opphørstidpunkt. Om leieforholdet ikke har et slikt tidspunkt er den å regne som en tidsubestemt leieforhold. Se husleieloven § 9-1.