Utbetaling av depositumskonto

Rentene som kommer av det innbetalte depositum tilhører vanligvis leietakeren. Ingen av partene i leieforholdet kan ta ut penger fra depositumskontoen på egenhånd, men begge kan kreve å få beløpet utbetalt hvis den andre parten har gitt skriftlig samtykke, eller det forligger en dom.