Utkastelse

Den som har leid ut en bolig eller et lokale kan i visse tilfeller kreve at leietaker skal kastes ut, også benevnt som fravikelse. Grunnlag for utkastelser kan være; leietaker betaler ikke husleien, leieperioden er utløpt uten at leietaker flytter ut eller leietaker oppfyller ikke bestemmelsene i avtalen.