Utleieforsikring

En utleieforsikring er en forsikring som utleier tegner for å øke utleiers trygghet ved å leie ut bolig. Forsikringen dekker som oftest tap relatert til ubetalt husleie, hærverk, utkastelse og juridisk rådgivning.

Eksempler på forsikringsselskap er Gjensidige, IF, Tryg og DnB.