Utleiekontrakt

En utleiekontrakt er en skriftlig avtale mellom leietaker og utleier og regulerer plikter og rettigheter til begge parter når det kommer til aspekter som leieforholdet varighet, husleien, når husleien skal innbetales og til hvilken konto, husordensregler med mer. Dersom det oppstår en tvist eller uenighet mellom partene er det lettere å løse denne med utleiekontrakten som utgangspunkt.

I følge lov om husleieavtaler, skal det skrives en skriftlig utleiekontrakt dersom en av partene krever det. Har du en juridisk riktig utleiekontrakt, blir utleieforholdet tryggere.