Varsel om utkastelse

Hvis forfall passeres uten at leien er betalt av leieboer, kan utleier sende et varsel om utkastelse (fravikelse) til leieboer, jf. tvfbl. § 4-18. Det er særlige krav til varselets innhold. Det må opplyses om at begjæring om utkastelse (fravikelse) vil bli sendt til namsmannen dersom kravet ikke oppfylles.

Ved betalingsmislighold må det også opplyses om at utkastelse (fravikelse) kan unngås dersom leien med renter, utenrettslige inndrivingskostnader, sakskostnader og forfalt leie frem til betalingstidspunktet blir betalt før fullbyrdelsen gjennomføres.