5 grunner til å la Husleie.no kreve inn husleien

Har du opplevd at leietaker ikke betaler husleien i tide? Det kan være litt vanskelig å vite hva du kan gjøre og ikke. Ikke bare er det brudd på husleiekontrakten, men det er også svært tidkrevende å følge opp.

Et alternativ er å la Husleie.no kreve inn husleien for deg. Under har vi listet opp fem gode grunner til at du bør få hjelp til å kreve inn husleien:

1. Vi sender ut varsel til leietaker

Skulle husleien utebli eller regelmessig bli betalt for sent, er dette å regne som et brudd på leiekontrakten. Er ikke husleien betalt i tide bør det sendes ut en varsel til leietaker. Dersom du har et abonnement hos Husleie.no, tar vi enkelt hånd om innkreving av husleien for deg. Leietaker vil da får tilsendt en faktura på e-post ti dager før forfall. Deretter blir purring sendt automatisk på dag fem, ti og femten. Alt du trenger å gjøre er å lene deg tilbake og la oss gjøre jobben.

Se hvordan du kan flytte leieforholdet

Les mer om hvordan du kan registrere et eksisterende leieforhold hos Husleie.no
Les mer

2. Innkreving av husleien med inkasso og fravikelse

Etter at vi har varslet leietaker om ubetalt husleie, følger vi opp med påminnelser. Dersom husleien ikke blir betalt kan du som utleier velge mellom fravikelse eller inkasso.

Hva betyr begjæring om fravikelse?

Utleier kan i visse tilfeller kreve at leietaker skal fravikes, som vil si at leietaker kan bli kastet ut av boligen. En begjæring om fravikelse er et krav som utleier sender namsmannen om at leietaker skal fravike.

For å kunne begjære fravikelse må bestemte vilkår være oppfylt. Det må blant annet foreligge mislighold av betalingsplikten. Da er det viktig at det foreligger en signert husleiekontrakt og at bruddet på kontrakten er godt dokumentert.

Vi i Husleie.no vil bistå deg med å sende inn de lovpålagte dokumentene som skal til for å igangsette utkastelsen på riktig måte. Trygt og enkelt!

Hva betyr inkasso?

Inkasso er en enkel prosess for innkreving av husleien, hvor vi utsteder faktura og purringer hvor leietaker ikke betaler. Dersom husleien fortsatt står ubetalt 14 dager etter forfallsdato kan du som utleier kontakte Husleie.no for å opprette en inkassosak. Deretter vil vår partner Kravia hjelpe deg med å kreve inn pengene.

Ved å benytte inkasso som innkrevingsmetode sikres utleier en effektiv og konstant innkreving av husleien. Hvis leietaker ikke har noen betalingsevne sikres utleier med at det gjennomføres tvangsfravikelse. Inkassopartner forfølger det økonomiske kravet videre etter en eventuell tvangsfravikelse.

3. Vi krever inn husleien automatisk

Dersom du har et abonnement hos Husleie.no står vi for innkreving av husleien for deg, sånn at du kan lene deg tilbake og bruke tiden din på helt andre ting. Automatisk innkreving er inkludert i både Basic- og Premium-abonnementet.


Det er ikke uvanlig at utleiere opplever forsinket husleie. Utleier Andreas Remen Evensen har  opplevd flere ganger at husleien ikke har kommet til riktig tid. Tidligere fulgte han en litt tungvindt prosedyre der han ringte, sendte SMS og eventuelt kontaktet Namsmannen.

– Nå benytter vi oss av tjenestene til Husleie.no, som ordner alt det formelle rundt forsinket og manglende betaling. Det gjør det mye enklere, forteller Evensen.

4. Vi tilbyr kundeservice

Opplever du at leietaker gjentatte ganger ikke betaler husleien, og du er ikke helt sikker på hva du bør gjøre? Vi i Husleie.no er her for å hjelpe deg med alt du måtte lure på. Har du abonnement hos oss kan du kontakte kundeservice på e-post, chat eller telefon (hverdager fra 09-15). Logg inn på Husleie.no for å finne kontaktinformasjon.

Ved å la Husleie.no håndtere innkreving av ubetalt husleie vil du alltid få tilgang til oppdatert betalingsstatus og du vil få tilsendt e-postvarsel ved innbetaling og avvik.

5. Du kan senke skuldrene og slappe helt av!

Hvis du har opplevd at leietaker ikke har betalt inn husleien i tide, vet du nok alt om hvor tidkrevende det er å holde kontroll på innbetalinger og følge opp dårlige betalere. Hvis du forvalter ditt leieforhold gjennom Husleie.no sikrer vi at husleien kommer inn på konto hver måned– så kan du senke skuldrene og bruke tiden din på viktigere ting.

Leiekontrakt, kredittsjekk, innkreving og purring på husleien, indeksregulering, juridisk bistand og mye mer.

lightbulb.svgCreated with Sketch.