Depositum er en nødvendig økonomisk sikring for utleiere, dersom husleien ikke betales eller det forvoldes skader på leieobjektet.

Det er ikke alltid man som blivende leieboer har mulighet for å binde opp et større beløp på sperret konto til leieforholdet er over. Da er det godt å vite at det finnes alternativer, og et av disse er depositumsgaranti.

Hva er en depositumsgaranti?

En depositumsgaranti, også kjent som leiegaranti, er en garanti som stilles av en tredjepart. Denne tredjepart kan være leietakerens arbeidsgiver, et familiemedlem, eller NAV. Men, det mest vanlig er å kjøpe en depositumsgaranti fra et forsikringsselskap. Prisen, et engangsbeløp som ikke refunderes, avhenger av størrelsen på husleien. Garantien har en varighet på tre år og begrenses oppad til seks måneders husleie.

Artikkelen fortsetter litt lenger ned  ⇣

Depositum er en økonomisk sikkerhet i et leieforhold. Det sikrer utleiers mulighet til å få dekket ubetalt husleie eller skader.

Fordeler for både leieboer og utleier

For leietaker er den store fordelen at man bare må ut med et mindre engangsbeløp. Alt etter størrelsen på husleien, vil en slik garanti koste mellom 3,000 og 5,000 kroner. Da slipper man å låse et større beløp i flere år, og det er kun dersom man misligholder leiekontrakten at man eventuelt må ut med mer penger.

Da må du betale fordi garantisten vil kreve et eventuelt utlegg tilbakebetalt av den som har kjøpt depositumsgarantien. Det leieboeren dog må være klar over er at det må godkjennes av utleieren at garantien brukes som sikkerhet.

En depositumsgaranti er også fordelaktig for utleieren. Den gir samme trygghet som et vanlig depositum på en sperret konto, men man slipper utgiftene ved å opprette depositumskontoen, samt administrasjonen som følger med. Det eneste man trenger å gjøre er å sende inn et krav til garantisten dersom leiekontrakten er misligholdt. Dette gjøres når leieforholdet avsluttes og i samråd med leietakeren. Dette ved at denne har undertegnet en egenerklæring eller ved at det foreligger en dom i f.eks. Forliksrådet.

Artikkelen fortsetter litt lenger ned  ⇣

Bestill depositumsgaranti idag!

Depositumsgaranti for et depositum på kr 30000 koster kr 4800 som et engangsbeløp. Du får svar innen en virkedag.

Les mer

Slik kjøper man en depositumsgaranti

En depositumsgaranti kan kjøpes gjennom Husleie.no, som forhandler denne på vegne av forsikringsmeglerselskapet Söderberg & Partners (tidl. Norwegian Broker) og forsikringsselskapet Hiscox PLC.

Alle søknader vil bli gjenstand for en kredittsjekk. Det betyr at man ikke kan være registrert med aktive betalingsanmerkninger. I tillegg må man kunne fremvise at man har hatt minimum ett år med ligningsregistrert inntekt i løpet av de tre siste årene.