Enten man leier bolig eller eier sin egen, er innboforsikring både fornuftig og anbefalt. Denne forsikringen dekker blant annet skader på, og tyveri av, inventar og løsøre.

Forsikringssum og dekning

For å finne ut hvor mye man skal forsikre eiendelene sine for, er det fornuftig å gjøre et grovt overslag over hva eiendelene er verdt. Vet man at man skal gå til innkjøp av større og dyrere ting, kan det være lurt å ta dette med i beregningen. Det vil i praksis si at man finner ut hva det vil koste å kjøpe nytt dersom uhellet er ute.

Nøyaktig hva en innboforsikring dekker avhenger av hvilken forsikring man kjøper, derfor lønner det seg alltid å lese avtaleteksten nøye og se at man får en med best mulig dekningsgrad. Generelt dekker innboforsikringen alt man har av innbo og løsøre, som møbler, sykler, klær, hvitevarer og ski med mer.

Artikkelen fortsetter litt lenger ned  ⇣

Utleier kan kreve at leietaker skal ha innboforsikring ved å skrive dette inn i leiekontrakten.

Mange innboforsikringer dekker rettshjelp

Mange innboforsikringer dekker også rettshjelp dersom man havner i en tvist med utleier. Skulle det oppstå en tvist med utleier angående husleien eller skader på leieobjektet, kan det bli en dyr affære å få juridisk bistand og det kan dermed være gull verdt å ha innboforsikring som dekker hele eller deler av disse kostnadene.

Oppstår det brann der man leier, er det innboforsikringen som dekker det økonomiske tapet som følger. Det vil blant annet bety at dersom det oppstår brann i utleieobjektet og det blir midlertidig ubeboelig, vil en innboforsikring kunne dekke overnatting på hotell inntil man har et nytt sted å bo.

Dersom man ikke har innboforsikring vil man måtte bekoste slike ekstrautgifter selv. Hvilke andre personlige forsikringer man behøver er opp til en selv, men i forbindelse med det å leie bolig er det altså innboforsikring man bør skaffe seg.

Artikkelen fortsetter litt lenger ned  ⇣

Innboforsikring fra Gjensidige - kr 120/mnd

Med Innbo Ung fra Gjensidige har du dekning for tap og skader på innbo og løse opp til kr 500 000. Kun 120/mnd.

Bestill nå

Utleier kan stille krav om innboforsikring

Utleier kan kreve at leietaker skal ha innboforsikring ved å skrive dette inn i leiekontrakten, og dermed er man som leietaker pliktig til å skaffe seg dette. Det er dog ikke utleiers ansvar å påse at leietakeren innehar en slik forsikring, men utleier vil normalt spørre om å få se et forsikringsbevis.

I de aller fleste tilfeller vil ikke leietakeren være dekket av utleierens innboforsikring. Unntaket er dersom utleieren leier ut helt eller delvis møblert, da må han ha innboforsikring som dekker dette inventaret. Utleieren må også ha en boligforsikring som dekker skader som oppstår på selve boligen, slik som vannskader ved flom, men dette vil ikke dekke skader påført leietakerens eiendeler.