En utleiers guide til korttidsleie av bolig

Korttidsleie kan være en fin ekstrainntekt, men du må også være klar over fordelene og ulempene ved korttidsleie.

Hva er korttidsleie?

Korttidsleie defineres av Skatteetaten som utleie av egen bolig, eller deler av egen bolig, i mindre enn 30 dager. I korttidsleie varer altså ikke et utleieforhold lenger enn 30 sammenhengende dager. Vi gjør oppmerksom på at det gjelder egne regler for korttidsutleie av selveierleiligheter jf. Eierseksjonslovens § 24. Som utleier må du selv ta ansvar for at kortidsutleie for din bolig er i tråd med lovens restriksjoner.  Utleie via selskaper som Airbnb, er et godt eksempel på korttidsleie.

Fordeler og ulemper ved korttidsleie

Dersom boligen din ligger i en by som er mye besøkt av turister, vil korttidsleie kunne generere enn relativt stor ekstrainntekt. Dette handler selvfølgelig om tilbud og etterspørsel, og det faktum at du kan ta høyere døgnpris når du leier ut bolig for noen dager i stedet for flere år. I høysesongen og i forbindelse med helligdager, kan du ta enda bedre betalt. Korttidsleie er fleksibelt, du leier kun ut når det passer deg.

Det finnes også ulemper ved korttidsleie og disse er knyttet til at det er mer håndtering. Du må overlevere nøkler, sørge for rengjøring, skifte på senger, annonsere, hente inn nøkler når besøket er over og så videre. Noen synes det er veldig hyggelig og økonomisk lønnsomt å leie ut hele eller deler av boligen for kortere perioder en eller flere ganger i løpet av året, mens andre synes det blir for slitsomt.

Husleiekontrakt

Et trygt leieforhold starter med en god leiekontrakt
Opprett gratis leiekontrakt

Beskatning av leieinntekter ved korttidsleie

Dersom du leier ut boligen din i mindre enn 30 dager vil leieinntekter inntil 10 000 kr per år være unntatt beskatning. Av leieinntektene over dette beløpet regnes 85 % som inntekt det må betales skatt av. Vær oppmerksom på at beløpsgrensen på 10 000 kr gjelder for hele året og ikke for hvert enkelt utleieforhold.

Overskuddet beskattes med 22 prosent. Det er også viktig å være klar over at du som utleier ikke får trukket fra kostnader knyttet til denne formen for leie, selv om du må betale skatt av inntekten. Dersom du bedriver korttidsleie mange nok ganger i året, kan dette vurderes som næringsvirksomhet. Da vil skattesatsen kunne bli så mye som 49,6 prosent.

Slik utregnes verdien på utleid areal

Spørsmålet om beskatning ved korttidsleie avhenger også av hvor stor del av boligen din du leier ut. Dersom du leier ut hele boligen og inntektene dine er kr 20 000 eller mindre per år, så vil utleieinntektene være skattefrie. Når inntektene overstiger kr 20 000 er hele inntekten skattepliktig. Du kan lese mer om dette på Skatteetatens sider.

Dersom du leier ut deler av boligen må man først ta stilling til om man leier ut mindre enn halvparten eller mer enn halvparten. Dette avgjøres ikke alene basert på arealet, men man ser også på boligens utleieverdi. Varer leieforholdet minst 30 dager, og utleieverdien av delen du leier ut er lavere enn leieinntektene du ville fått for delen du sel bor i, så er inntektene skattefrie.

I motsatt fall kan man leie ut mer enn halvparten av boligen sin, og her er det samme vurdering som gjelder. Leier du ut mer enn halvparten av boligen din er det leieinntektens størrelse som avgjør skatteplikten. Er de årlige inntekene kr 20 000 eller mindre er de skattefrie, men dersom de er mer enn kr 20 000 er det skattepliktige.

Dersom grensen på kr 20 000 overskrides vil alle inntektene være skattepliktige, selv de inntektene som stammer fra perioder der mindre enn halvparten av boligen er leid ut.

Utleie gjennom Airbnb

Dersom du driver med korttidsleie kan du velge å gjøre dette gjennom selskaper som Airbnb. Det arbeidet som utføres i forbindelse med korttidsleie, altså all administrasjonen, regnes som en arbeidsinnsats det skal skattes av. Det gjelder enten du gjør det selv eller får noen andre til å gjøre det for deg. Du må også betale moms fordi  utleie ved hjelp av Airbnb, eller tilsvarende selskaper, konkurrerer med andre overnattingsvirksomheter.

Leiekontrakt, kredittsjekk, innkreving og purring på husleien, indeksregulering, juridisk bistand og mye mer.

lightbulb.svgCreated with Sketch.