Kredittsjekk av leietakere

Er det lov til å gjennomføre kredittsjekk av leietakere? Mange boligutleiere stiller seg spørrende til dette.

Kredittsjekk av leietaker

Det er i utgangspunktet ikke lov til å foreta en kredittsjekk av en potensiell leietaker. Det kreves saklig grunn for at en virksomhet eller privatperson kan foreta en kredittsjekk. Siden det ikke oppfyller vilkåret til saklig grunn at man skal inngå en avtale om leie av bolig, kan man innhente leietakers samtykke til å foreta en kredittsjekk eller oppfordre leietaker til å feks søke om Leietakerbevis.

For å kunne foreta en kredittsjekk trenger du altså tillatelse fra den du vil sjekke samt leietakers fødsels- og personnummer.

Om du ønsker å gjennomføre kredittsjekk av leietakere må du først få en tillatelse fra den som skal sjekkes.

Hvorfor du bør kredittsjekke leietakere

Dersom du som utleier kan luke ut dårlige betalere før leiekontrakten underskrives, vil du kunne spare deg selv for mange fremtidige problemer. Det blir dyrt og strevsomt å ha en leietaker som stadig betaler husleien for sent eller som ikke betaler den i det hele tatt. Prosessen med å kaste ut en leietaker er ikke bare lang og tidkrevende, men også kostbar. Kredittsjekker du en aktuell leietaker får du nyttig informasjon om dennes betalingsevne og dermed kan du luke bort mye usikkerhet og ikke minst unngå en potensiell konfliktsituasjon.

Som utleier kan du ikke kreve at mulige leietakere fremlegger en kredittsjekk. Samtidig har det blitt mer og mer vanlig at mennesker som ønsker å leie en bolig legger den frem uoppfordret.

Be leietaker om leietakerbevis

En god måte å få innsikt i en potensiell leietakers betalingsevne er å be han/henne om å fremlegge et leietakerbevis. Et leietakerbevis utstedes til en person som har gjennomført en kredittsjekk med positivt resultat. Husleie.no er en av få aktører på markedet som tilbyr leietakere å kjøpe leietakerbevis.

Dette bør du som utleier huske på

Uansett om du vil gå veien om en kredittsjekk eller ikke er det enkelte punkter du bør gjennomføre før du signerer på en leiekontrakt sammen med din nye leietaker. Du bør alltid sjekke leietakerens referanser fra tidligere utleiere og arbeidsgiver. Deretter bør du sørge for at du har en god, skriftlig leiekontrakt med utkastelsesklausul, så du kan få hjelp fra namsmannen om det skulle gå så langt. Ikke glem å be om minst tre måneders depositum, som skal stå på en sperret depositumskonto. Da har du noe sikkerhet for manglende husleie, skadeverk og lignende.

Annonserer du boligen på FINN.no via Husleie.no kan du også enkelt kredittsjekke potensielle leietakere.

 

Gjenpartsbrev

Dette er opplysningene som gis om leietaker:

  • Din folkeregistrerte adresse
  • Skatteligningen din, som er basert på informasjon gitt av Skattedirektoratet
  • Beregnet bruttoinntekt
  • Eventuell næringsinteresse som er registrert i Brønnøysundregisteret
  • Eventuelle betalingsanmerkninger

Dersom det foretas en kredittsjekk av deg er det lovpålagt at du skal motta et gjenpartsbrev. Dette gjenpartsbrevet skal inneholde informasjon om hvilke opplysninger som er gitt ut om deg, hva – som er kilden til disse opplysningene og hvem som har bedt om dem.