Husleieindeksen Q2 2022!

Vi lanserer Husleieindeksen for andre kvartal 2022!

Vår splitter nye Husleieindeks viser den prosentvise utviklingen for leieprisene i åtte norske byer. I forbindelse med kvartalsrapporten har vi også foretatt en undersøkelse blant våre utleiere og leietakere over hele Norge. Rapporten inneholder nyttig innsikt og informasjon for alle som er interessert i det norske leiemarkedet. I indeksen vil vi også presentere hvilken sikkerhet utleiere og leietakere har i sine leieforhold.

Husleieindeksen er basert på gjennomsnittlig leiepris for 1,2,3 og 4-roms boliger, og prisutviklingen er justert etter endringer i boligtyper og byer. Dermed viser Husleieindeksen en mest mulig korrekt prisutvikling i leiemarkedet.

Oppgang i utleieprisene

Om lag 560 000 norske husholdninger og ca. 1 million mennesker bor i en leid bolig i Norge, det tilsvarer 23,2 % av alle norske husholdninger (tall fra SSB). Husleie.no betjener om lag 20 % av det norske boligutleiemarkedet. I og med at det ikke er rapporteringsplikt på husleiepriser i Norge, er det ingen annen aktør i Norge som har et bedre grunnlag for å tilby en like presis statistikk som Husleie.no.

Våre tall viser en oppgang i utleieprisene sammenlignet med samme kvartal året før. Dette gjelder alle de åtte byene vi har inkludert i indeksen for andre kvartal 2022. Den gjennomsnittlige prisutviklingen på landsbasis har også hatt en økning, sammenlignet med samme periode i fjor. Du kan lese mer detaljert om utleieprisene her.

Utleiers sikkerhet i leieforholdet

I vår undersøkelse har vi sett nærmere på depositum, som er en nødvendig økonomisk sikring for utleiere. I spørreundersøkelsen utført juni 2022 av utleiere og leietakere som bruker Husleie.no, kom det frem at flest leieforhold har depositumskonto som sikkerhet. Tallene viser også at flesteparten av leietakerne bruker egne sparepenger eller låner penger fra familie til å finansiere depositum. Enkelte tar også opp forbrukslån.

Størst andel utleiere svarer i undersøkelsen at mislighold i boligen og ubetalt husleie, er det de frykter skal gå galt i et leieforhold. Det er derimot en større andel på hele 76.9 prosent, som aldri har opplevd å måtte kreve penger fra depositumet etter endt leieforhold. Du kan lese mer om depositum og hva vi kom frem til i undersøkelsen her.

Husleieindeksen

Vi i Husleie.no lanserer hvert kvartal en ny rapport over prisutviklingen i det norske leiemarkedet. Den nye prisindeksen for andre kvartal av 2022 vises som en indeks. I første del av rapporten beskrives utviklingen av leiepriser og i andre del presenteres svar fra en undersøkelse utført juni 2022. Les hele rapporten HER.

Se prisutviklingen i de største norske byene i tillegg til detaljert innsikt i tema om utleiemarkedet. Rapporten blir utgitt hvert kvartal.