Husleietvistutvalget er nå landsdekkende

Fra 1. september ble Husleietvistutvalget landsdekkende. Nå får alle muligheten til et godt, raskt og effektivt tvisteløsningstilbud.

Konflikt mellom utleier og leietaker kan oppstå av flere grunner. Når konflikter låser seg fast, kan det handle om alt fra uenigheter av leiekontrakt, innbetaling av husleie, til husordensregler. Leiemarkedet er en viktig del av boligmarkedet, i underkant av en million nordmenn leier boligen de bor i. Utleiemarkedet domineres av private eiere som leier ut egen bolig. En godt tilrettelagt tvisteløsning for utleiere vil gjøre det enklere for utleiere å leie ut sin bolig. Dette tilbudet vil bidra til et godt fungerende leiemarked og vil øke rettssikkerheten for utleiere.

Hvem er HTU?

Husleietvistutvalget, HTU, løser tvister som oppstår mellom utleier og leietaker av bolig. Tidligere har fylkene utenom områdene rundt Oslo, Viken, Trøndelag og Vestland ikke hatt tilgang til husleietvistutvalget, men blitt tatt hånd om av forliksrådet. Dette har derimot snudd og nå kan alle som ønsker dra nytte av den gode tjenesten.

HTU sørger for at en god konfliktløsning er tilstede mellom leier og utleier. Det er derimot ikke alle konflikter som går så langt at de må tas hånd om av husleietvistutvalget. Tvisten løses oftest mellom begge parter, men dersom man ikke kommer til enighet meldes saken til HTU. Her blir saken behandlet av jurister som har spesiell kompetanse på eiendomsrett.

Hvordan unngå usikkerhet i leieforholdet?

For å unngå at det oppstår en konflikt, er det visse forhåndsregler man bør ha i mente før man starter opp et leieforhold. Etter at du har funnet en leietaker, er tiden inne for å skrive kontrakt og opprette depositumskonto. Kontrakten regulerer hvilke plikter og rettigheter partene har så lenge leieforholdet pågår. En god leiekontrakt bør informere om leieforholdets varighet, størrelse og hvor husleien skal innbetales, husordensregler og vedlikehold. Både utleier og leietaker bør være godt kjent med hva kontrakten innebærer. Det er spesielt viktig å sørge for at en kontrakt er signert før leieforholdet er satt i gang. Husleie.no sin utleieplattform og tjenester vil hjelpe deg gjennom leieforholdets ulike faser, slik at det ikke oppstår  usikkerhet om plikter eller rettigheter i leieforholdet.

Få juridisk hjelp som abonnent

Dersom det blir lagt godt til rette for hva kontrakten innebærer og det foreligger god kommunikasjon mellom utleier og leietaker, kan dette bidra til å unngå konflikter. Hvis det likevel skulle oppstå uenigheter og tvister som er vanskelig å løse, kan Husleie.no enkelt og effektivt hjelpe deg med dette.

Vår statistikk fra tusenvis av utleiere og leietakere viser at 54 prosent av utleierne som har opplevd konflikter med leietakerne, beskriver betaling av husleien som hovedgrunnen. 29 prosent opplyser at brudd på husordensregler har vært grunnen. Som utleier med abonnement i Husleie.no kan man få juridisk hjelp og veiledning gjennom samarbeidet vi har med Forbrukeradvokaten.

I tillegg får du telefonsupport, annonsering på FINN.no, kredittsjekk av leietakere, leiekontrakt og depositumskonto m/BankID, innkreving av husleien, juridisk bistand, hjelp til oppsigelse og mye mer