Husleie.no har siden helgen fått en rekke henvendelser fra utleiere som enten selv er rammet eller har leietakere som er rammet av de økonomiske konsekvensene av Corona-viruset. Vi ønsker å bidra der det trengs, og har noen forslag til hvordan ulike utfordringer og situasjoner kan løses den kommende tiden.

Hvis leietaker har økonomiske utfordringer

Hvis du vet at leietakeren din allerede har eller er i ferd med å komme i  økonomisk uføre som følge av situasjonen så kan det være hensiktsmessig å vise forståelse og yte bistand gjennom eksempelvis;
– reduksjon i husleien for en periode
– stoppe purringer
– utsette dato for innbetaling av husleien
– utsette indeksregulering av husleien

Her ser du hvordan dette kan gjøres fra MinHusleie når du har et abonnement (klikk på bildene for å gjøre dem større);

Hvis du som utleier får økonomiske utfordringer

Hvis du som utleier selv har kommet i en økonomisk vanskelig situasjon og er helt avhengig av at husleien betales i sin helhet og i tide så anbefaler vi deg å informere leietaker om dette så tidlig som mulig. Ved å bruke meldingssenteret på MinHusleie kan du sende sms til flere leietakere samtidig, noe som kan være aktuelt i denne situasjonen. 

Annen informasjon

Det er vanskelig å forutse hvilken virkning dagens situasjon har på leiemarkedet, men våre spådommer er at det på kort- og mellomlangsikt vil komme en nedkjøling som medfører at leietakere blir boende hvor de bor. Dersom situasjonen vedvarer vil vi på lengre sikt kunne få en økt tilstrømming til leiemarkedet.

Har du en bolig som skal leies ut snart eller i de neste månedene så begynn jakten på ny leietaker så snart som mulig. På Husleie.no kan du annonsere boligen til FINN og håndtere interessentene.

Skal du ha visning den nærmeste tiden så kanskje du skal gjøre det ved bruk av Facetime, Google Hangouts, Microsoft Teams eller Skype. Her kan du lese hvordan en av våre utleiere bruker video som visningskanal. 

Har du allerede funnet leietaker, og har planer om å skrive leiekontrakt og/eller åpne depositumskonto den nærmeste tiden? På Husleie.no gjøres dette digitalt og dere kan begge signere med BankID, dermed trenger dere ikke møtes for å opprette hverken kontrakt eller konto.

Vi jobber hjemmefra, men er her for deg!

Vi i Husleie.no har valgt å jobbe hjemmefra for å være med på den store, nasjonale dugnaden. Behøver du hjelp så bistår vi gjerne og etter beste evne. Det kan være at vi periodevis ikke vil være tilgjengelig på chat og/eller telefon, men den beste hjelpen gir vi deg uansett om du hendvender deg til post@husleie.no

Ta vare på deg selv og de rundt deg!

 

// Team Husleie.no