Å drive med utleie av bolig er ensbetydende med mange gjøremål. Noen av dem, som visning, er en vesentlig del av det å skaffe nye leietakere, men de er også tidkrevende. Med dagens situasjon når det kommer til korona og at mange holder seg hjemme, blir det i tillegg vanskelig å gjennomføre vanlige visninger. Takket være enkle, teknologiske løsninger finnes det måter å effektivisere denne delen av jobben på. Øystein Skiri driver med utleie i Trondheimsområdet, og er en av dem som har tatt i bruk videovisninger. Dette er ikke bare effektivt, men det er også attraktivt for potensielle leietakere som ikke har mulighet til å komme på fysisk visning.

Øystein Skiri kjøpte sin aller første bolig, en leilighet, i 1996. Opp gjennom årene har han kjøpt flere enheter og solgt andre. De siste årene har volumet økt, og nylig har han slått seg sammen med en partner på noen av prosjektene.

Tidkrevende elementer

Å leie ut en bolig kan være en omfattende prosess. Du skal annonsere utleieobjektet på en tiltrekkende måte, du skal arrangere visninger, skrive kontrakt og opprette depositumskonto. Hos mange banker er dette fremdeles en prosess som innebærer personlig oppmøte og mange papirer. Trondheim er, som flere andre store byer i Norge, en studentby. Dette betyr at det er noen uker i året da pågangen av potensielle leietakere er ekstra stor. Tar prosessen for lang tid, risikerer man å miste mulige leietakere.

Artikkelen fortsetter litt lenger ned  ⇣

Det lages en video der objektet vises frem rom for rom. Videoen legges inn i annonsen slik at interesserte leietakere kan få et inntrykk av objektet før de bestemmer seg. Dette fører også til at de som ender opp med å ta kontakt faktisk er interessert i boligen.

Visninger per video

Visninger er ikke bare et tidkrevende element, det er også slik at ikke alle har anledning til å komme på visning. For å effektivisere prosessen og ikke minst gjøre utleieboligene mer attraktive er Skiri en av dem som har begynt med videovisning. Når en utleieenhet skal leies ut styles den slik at den er klar til innflytning. Alle enheter leies ut møblert. Deretter lages det en video der objektet vises frem rom for rom. Lenken til denne videoen legges også inn i annonsen, slik at interesserte leietakere kan få et inntrykk av objektet før de bestemmer seg. Dette fører også til at de som ender opp med å ta kontakt, faktisk er interessert i boligen. En annen fordel med video kontra bilder, er at bilder ikke alltid gir et korrekt inntrykk. Det ser man blant annet i salgsannonser for boliger, der objektet gjerne fremstår større på bildene enn i virkeligheten. Videovisning gir bedre forventningsstyring da interesserte leietakere får et mer reelt inntrykk av boligen.

Skiri holder også fysiske visninger for de som ønsker det, og for de som vil ha en live visning per video gjøres dette via Skype eller Facetime. Der får den interesserte også mulighet til å stille spørsmål underveis i visningen.

Større oppmerksomhet

Mennesker som skal bruke penger på å leie et sted å bo ønsker akkurat det samme som de som skal kjøpe et sted å bo, nemlig å bo fint. Driver du med utleie kan du hente mye inspirasjon fra de som selger bolig. Sørg for en pen presentasjon av leiligheten i form av tekst, bilder og video. Folk må rett og slett se at dette er et sted de kan bo. Resultatet er større oppmerksomhet rundt annonsene, bedre styring av kundens forventinger og en mer effektiv prosess.

Ikke minst er videovisning en god service til de som ikke kan komme på visning. Kontrakter blir ikke underskrevet før det har vært gjennomført en samtale per telefon eller video. Rettigheter ved avvik er fremdeles de samme, og Skiri er svært opptatt av å ha fornøyde leietakere. Leieforholdet skal forhåpentligvis vare i mange år, og da er det viktig å ivareta forholdet.

Artikkelen fortsetter litt lenger ned  ⇣

Alt utleiere behøver for trygge leieforhold

Annonsering til FINN.no, kredittsjekk, leiekontrakt, depositum, innkreving av husleien og mye mer. Fra kr 99/mnd.

Les mer

Behov for effektivisering

Det er, som allerede nevnt, mange elementer å holde styr på når du leier ut bolig. En ting er kontraktene, som kan befinne seg i e-poster, på sms, eller i papirform. Dette gjør det vanskeligere å følge dem opp i forhold til indeksregulering, tidsbegrensede avtaler etc. Videre tar oppfølging av betalinger også en del tid, da det ikke alltid er slik at alle leietakere betaler til tiden. Derfor er det fint med løsninger som de du finner hos Husleie.no. Å ha alt på et sted samt kunne ha digital kontakt under leieforholdet vil forenkle en del av jobben.

Med Husleie.no får du tilgang til MinHusleie – der finner du alle dokumenter, kontrakter og kan i tillegg ha kommunikasjon med leietakere, både på sms og via meldingstjenesten. Du har mulighet til å publisere annonser direkte til Finn.no, få oversikt over alle interessenter, samt kredittsjekke potensielle leietakere.