Banner Image

Abonnement for Proffe Utleier

Funksjonalitet og tjenester inkludert i forvaltning for profesjonelle utleiere

Basic

Annonsepublisering

Opprett boligannonsen og publiser den til Finn.no direkte fra MinHusleie. Kostnaden for annonseringen betales av utleier. Husleie.no gjør ingen påslag i pris. 

 

Interessehåndtering med kredittsjekk

Ved etablering av nytt leieforhold kan utleier enkelt håndtere interessenter til leieobjektet, deriblant kommunisere med de, invitere til visning og gjennomføre kredittsjekk. Utleier betaler selv kostnad for kredittsjekk.

 

Leiekontrakt m/ BankID-signering

Utleier oppretter leiekontrakten og deretter signerer begge parter med BankID. PDF-kopi av kontrakten sendes til begge parter.

 

Overtakelsesprotokoll

Utleier oppretter overtakelsesprotokoll basert på data om leieobjektet, og benytter sin smarttelefon til å ta bilder og skrive notater på befaringen. Begge parter signerer digitalt før nøkkeloverlevering.

 

Tilgang til MinHusleie

Utleier får tilgang til MinHusleie hvor man blant annet kan se betalingsstatus, endre fremtidige fakturaer, oppdatere opplysninger om leieforholdet, se og lagre alle dokumenter m.m.

 

Automatisk fakturering av husleien

Husleien faktureres automatisk en gang per måned 10 dager før forfallsdato. Leietaker betaler til Husleie.no sin klientmiddelkonto, og utleier mottar husleien en virkedag etter betalingen er registrert hos Husleie.no

 

Automatiske betalingspåminnelser

Ved manglende innbetaling av husleien purres leietaker automatisk per e-post og sms 5 og 10 dager etter forfallsdato.

 

Varsel om fravikelse 15 dager etter forfallsdato

Ved manglende innbetaling av husleien 15 dager etter forfallsdato sendes leietaker automatisk varsel om fravikelse, ihht. kravene i tvangsfullbyrdelsesloven § 4-18.

 

Begjæring om fravikelse

Ved vesentlig mislighold av betalingsplikten i leieforholdet vil Husleie.no bistå utleier med begjæring om fravikelse. Det påløper kr 990 ink. mva. i skrivesalær og inntil kr 4404 i rettsgebyr til Namsmannen i forbindelse med fravikelsen. Rettsgebyret kan kreves tilbake av leietaker.

Kr 990 + rettsgebyr

Automatisk indeksregulering av husleien

Husleien reguleres automatisk etter SSBs konsumprisindeks en gang per år. Leietaker varsles i henhold til Husleieloven per e-post 30 dager før indeksregulert husleie trer i kraft.

 

Kommunikasjon med leietaker

I meldingssenteret kan du kommunisere med dine leietakere via meldinger som sendes og oppbevares i MinHusleie, samt sende SMS-varsler. Gjennom leieforholdet vil samles all korrespondanse med leietakere på ett sted. Det påløper ingen ekstrakostnad for utsendelse av SMS.

 

Tilleggsfakturering

Tilleggsfakturering utover normal, månedlig fakturering av husleien er inkludert.

 

Reskontro og fakturakopi

Utleier kan enkelt se og laste ned reskontro i CSV-format for hvert enkelt leieforhold, samt se, laste ned og videresende fakturakopier.

 

Regnskapsdata og rapporter

MinHusleie inkluderer enkle regnskapsdata og rapporter som eksempelvis aldersfordelte kundefordringer, fakturaliste per leieobjekt og betalingsjournal.

 

Juridisk veiledning

Inkludert i forvaltningen 1 time juridisk rådgivning per telefon for alle forhold som gjelder leieforholdet. Juridisk veiledning må avtales på forhånd. 

 

Kundeservice

Utleier kan kontakte kundeservice både per telefon og e-post innenfor ordinære åpningstider.

 

Pris før volumrabatt

Månedlig pris ink. mva. per leieforhold. Bruk kontaktskjemaet under for info om volumrabatter.

99,-
 

Vil du vite mer om hva Husleie.no kan gjøre for deg?

eller ring oss på 21 08 02 12 mellom kl 09 og 15 mandag til fredag