Utleieplattformens funksjonalitet

Opprett bruker

Utleiere som forvalter et eller flere leieforhold via Husleie.no har tilgang til markedets mest innovative og brukervennlige utleieplattform. Med Husleie.no har man alt som behøves for enkel, trygg og lønnsom boligutleie – uavhengig av om man leier ut en sokkelleilighet eller fire bygårder.

Husleie.no er under kontinuerlig utvikling så listen over funksjonalitet utvides regelmessig.

Etablering av leieforholdet

Opprett annonse for bolig-til-leie og publiser den til FINN.no direkte fra MinHusleie. Kostnaden for annonseringen betales av utleier.

Interessenthåndtering

Annonser på FINN.no inkluderer et interesseskjema som potensielle leietakere benytter for å vise interesse for boligen. Skjemaet er direkte integrert med MinHusleie, hvor utleier kan kommunisere med interessentene, invitere til visning og gjennomføre kredittsjekk.

enkel depositumskonto

Kredittsjekking av interessenter

Utleier kan kredittsjekke potensielle leietakere i en tjeneste som er direkte integrert med kredittbyrået Experian.

Utleier oppretter og fyller ut leiekontrakten og velger samtidig om integrert løsning for depositumskonto skal benyttes. Begge parter signerer med BankID og kopi av kontrakten lagres i MinHusleie og sendes til begge parter per e-post.

Login icon

Utleier oppretter overtakelsesprotokoll basert på data om leieobjektet, og benytter sin smarttelefon til å ta bilder og skrive notater på befaringen. Begge parter signerer digitalt før nøkkeloverlevering.

Utleier kan velge å benytte integrert løsning for depositumskonto fra Husleie.no, la leietaker bestille depositumsgaranti eller benytte andre former for depositum og økonomisk sikkerhet.


Løpende forvaltning av leieforholdet

Kontrakt ikon

Husleien faktureres automatisk 10 dager før forfallsdato. Leietaker betaler til Husleie.no sin klientkonto, og utleier mottar normalt husleien samme dag som betalingen er registrert hos Husleie.no. EHF kan sendes leietakere som er registrert for dette.

gratis depositumskonto

Ved manglende innbetaling av husleien purres leietaker automatisk per e-post og sms 5 og 10 dager etter forfallsdato. Utleier kan velge om et ubetalt krav skal gå til inkasso eller varsel om fravikelse etter 15 dager.

Dersom leietaker ikke har betalt husleien innen 15 dager etter forfallsdato sendes det automatisk varsel om fravikelse per e-post. Om kravet ikke betales innen 30 dager vil utleier, om ønskelig, få bistand til å begjære fravikelse (utkastelse) av leietaker.

Dersom leietaker ikke har betalt husleien innen 15 dager etter forfallsdato vil du kunne overføre saken til inkasso for videre innkreving gjennom vår samarbeidspartner Kravia. Du gis tilgang til et verktøy som lar deg følge status på saken. 

Husleien reguleres automatisk basert på SSBs konsumprisindeks en gang per år. Leietaker varsles i henhold til Husleieloven per e-post 30 dager før indeksregulert husleie trer i kraft, første gang 12 måneder etter leieforholdet startet.

Tilleggsfakturering

Ved behov for fakturering av leietaker utover normal, månedlig husleiefakturering kan utleier opprette tilleggsfakturaer som distribueres til leietaker umiddelbart.

Kreditering av fakturaer

Om det er sendt leietaker en faktura hvor beløp eller betingelser var feil kan utleier enkelt kreditere hele eller deler av fakturaen. Utleier kan også velge om leietaker skal sendes kopi av kreditnota eller ikke.

Dokumenthåndtering

For å samle all dokumentasjon om leieforholdet og leietakere på et sted kan utleier enkelt laste opp og lagre relevante dokumenter i MinHusleie.


Kommunikasjon mellom partene i leieforholdet

Meldingssenter

Utleier og leietaker kan kommunisere med hverandre gjennom Meldinger i MinHusleie. All korrespondanse mellom partene vil være tilgjengelig hele leieforholdet, og øker utleiers dokumentasjonsgrad om leieforholdet skulle gå galt.

SMS-utsendelse

Utleier kan sende meldinger til en eller flere leietakere via MinHusleie. Alle meldinger lagres i Meldinger gjennom hele leieforholdet.


Kontroll & Oversikt

Dashboard med nøkkeltall

Utleiere med en portefølje vil se et dashboard med nøkkeltall som kontantstrøm, betalingsavvik, fakturastatuser for inneværende måned, utleiegrad m.m.

Kun for abonnementsplanen Business

Regnskapsdata og rapporter

Profesjonelle utleiere har tilgang til en rapportmodul med fakturaliste og betalingsliste som enkelt kan importeres til regnskapssystemet som benyttes.

Kun for abonnementsplanen Business

Profesjonelle utleiere kan få tilgang til API mot regnskapssystemer som eksempelvis Tripletex og PowerOfficeGo

Kun for abonnementsplanen Business

Rapporter

Rapportmodulen inneholder i tillegg til regnskapsdata også fakturaspesifikasjonsliste, aldersfordelt kundeliste og oversikt over krav som er sendt til inkasso. Rapportene er nedlastbare i CSV- og Excel-format.

Kun for abonnementsplanen Business


Avslutning av leieforholdet

Husleie.no sin enkle steg-for-steg prosess for oppsigelse og heving av leieforholdet genererer et brev som møter lovens formkrav og som kan sendes leietaker.

Ved repeterende eller alvorlige brudd på leiekontraktens klausuler kan Husleie.no sin interne jurist bistå utleier med utkastelse av leietaker.


Oppsett & Innstillinger

Utleierprofiler

Profesjonelle utleiere kan fordele porteføljen av leieforhold og eiendommer på ulike utleierprofiler slik at systemoppsettet reflekterer juridiske enheter og/eller eierstruktur.

Kun for abonnementsplanen Business

Flerbruker

Utleiere kan gi flere personer tilgang til sitt / sine leieforhold og utleierprofiler som forvaltes på Husleie.no


Annen funksjonalitet og tjenester

Utleieforsikring fra Tryg er inkludert i abonnementsplanen Premium. Utleieforsikringen gir dekning for ubetalt husleie, skader på leieobjektet og kostnader til juridisk bistand ved utkastelse av leietaker.

Kun for abonnementsplanen Premium

Innlogging for leietakere

Leietakere som er i et leieforhold som forvaltes via Husleie.no har sin egen innlogging hvor de bl.a. kan kommunisere med utleier, hente ut kopi av fakturaer, se sin betalingshistorikk og få tilbud om relevante produkter.

Abonnementsplaner for forvaltning av leieforhold

Abonnementsplanene Husleie.no tilbyr utleiere er prisgunstige, har ingen bindingstid og gir deg 3 måneders fornøydgaranti. Privatpersoner som leier ut kan velge mellom Basic og Premium, mens næringsdrivende utleiere må velge Business. Har du flere enn 10 leieforhold bruk kontaktskjema for pristilbud.

BASIC

Enkel boligutleie

99 kr / mnd

 • Innkreving av husleien
 • Purring og inkasso
 • Depositumskonto fra 0,-
 • Telefonsupport  NYHET
 • Fravikelse m/ advokatbistand
 • Juridisk bistand (1t/år)
 • Forsikring mot ubet. leie
 • Forsikring mot boligskade
 • ...pluss mye mer
Velg

PREMIUM

Trygg og enkel boligutleie

199 kr / mnd

 • Innkreving av husleien
 • Purring og inkasso
 • Depositumskonto fra 0,-
 • Årlig indeksregulering
 • Telefonsupport
 • Fravikelse m/ advokatbistand
 • Juridisk bistand (1t/år)
 • Forsikring mot ubet. leie
 • Forsikring mot boligskade
 • ...pluss mye mer

BUSINESS

Proff og effektiv boligutleie

fra 49 kr / mnd

 • Innkreving av husleien
 • Purring og inkasso
 • Depositumskonto fra 0,-
 • Årlig indeksregulering
 • Dashboard og rapporter
 • Regnskapsdata
 • Portefølje og flerbruker
 • Juridisk bistand (e.a.)
 • ...pluss mye mer
Velg

Les mer om priser og detaljert innhold i de ulike abonnementsplanene ved å klikke på knappen under.