Innsikt om utleiere

Over en halv million hustander bor i leid bolig. Noen utleiere leier ut en del av sin egen bolig, eller en leilighet de har ekstra. Mange som har sokkelleilighet er avhengig av den ekstra leieinntekten for å betjene eget boliglån. Andre ser på utleie som en investering, og kjøper flere leiligheter som de leier ut. 

34% av utleierne

øker normalt husleien i løpet av en kontraktsperiode. Enten ved å indeksregulere eller tilpasset gjengs leie.

66% av utleierne

sier at de enten har endret, eller ville endret husleien hvis leietaker spurte om det som følge av korona-situasjonen.

55% av utleierne

foretrekker å leie ut til enslige. Neste på ønskelisten er par, deretter kommer pendlere og studenter.

Hva svarer utleierne?

Vi har spurt utleiere en rekke spørsmål om deres leieforhold. Fra hva slags type leietaker de ser etter, til hvor mange år de har leid ut og hva de gjør hvis en leietaker betaler husleien for sent. Dette, og mye mer får du svar på her på denne siden.

Hva slags type leietaker foretrekker du?
Hvor mange utleieboliger har du?
Hva er din alder?

Tall og fakta

35%

av de spurte utleierne svarer at de er økonomisk avhenig av å leie ut deler av boligen sin.

51%

forteller at den største fordelen ved å ha en utleieenhet i samme hus som de selv bor i, er at de dermed har bedre kontroll på hvordan boligen brukes. 47% føler også at leietaker viser et større ansvar på boligen. 29% sier at de opplever at husordensreglene brytes sjeldent når man leier ut på denne måten.

51%

svarer at den største ulempen ved å ha en leietaker i samme hus som en selv er at det kan være vanskelig hvis det oppstår en konflikt med leietakeren. 33% opplever også problemer med støy, og 22% svarer at de på denne måten bor for nært hverandre.

36%

av de spurte utleierne sier at de har hatt ubehagelige episoder og/eller konflikter relatert til det å bo i samme hus som leietaker.

54%

av utleierne som har hatt konflikt med leietaker sier at hovedgrunnen er betaling av husleien. 29% sier at brudd på husordensregler har vært grunnen.

38%

av utleierne forteller at leietakeren deres aldri betaler husleien for sent.

66%

svarer at de ikke øker husleien i løpet av kontraktsperioden. 41% av disse sier at det utgjør så lite penger, og derfor ser de ikke noen grunn til å øke. 33% synes leietakeren betaler for mye allerede. 27% synes det er ubehagelig å be om mer, og 17% er redd for at leietakeren da vil flytte.

6%

av de spurte utleierne svarer at de ikke vet hvordan man øker husleien i løpet av leiekontraktsperioden.

Vi ser at mange utleiere har fokus på  leietakernes behov, og dette legges særlig merke til nå under koronkrisen. Flesteparten forteller at de ville redusert husleien for en periode hvis leietaker får økonomiske problemer på grunn av tiden vi nå er inne i. Selv om leietakerne anser leieavtalen for å være rettferdig for begge parter, har vi sett at utleierne er uvitende om mulighetene for å ha en utkastningsklausul i avtalen, noe som kan være en bekymring i tilfelle en konflikt oppstår. 

Kjetil J. Olsen, CEO i Husleie.no

Om undersøkelsene

Husleie.no betjener om lag 15-20 % av det norske boligutleiemarkedet. Det er ikke rapporteringsplikt på husleiepriser i Norge, dermed er det ingen annen aktør i Norge som har et bedre grunnlag for å tilby en mer presis statistikk. Svarene kommer fra utleiere og leietakere som bruker tjenestene til Husleie.no. Les mer om kildene her.

Husleie.no tilbyr utleiere prosesser og tjenester som blant annet leiekontrakter, depositumskonto, innkreving av husleie, utleieforsikring og oppsigelse av leietaker. Få mer informasjon om leiemarkedet ved å kontakte oss på innsikt@husleie.no Vi kan hente ut tall for byer, kommuner, fylker og regioner, og kan skreddersy en oversikt som viser priser, utvikling og faktainformasjon om det området du er opptatt av.

*All innsikt, statistikk og leiepriser som blir hentet fra våre innsiktssider må krediteres til Husleie.no.

Nyttig informasjon

Ønsker du å lære mer om boligutleie? Eller ser du etter en pressemelding? Her finner du både tidligere saker fra media, artikler om boligutleie og kilder for informasjon brukt på sidene.

Er du journalist eller ønsker mer informasjon og kommentarer rundt analyser og innsikt i utleiemarkedet, ta kontakt med oss på presse@husleie.no.