Indeksregulering av husleien

Indeksregulering av husleien er endring av husleien i tråd med prisutviklingen. Indeksreguleringen må ikke utgjøre mer enn endringen i konsumprisindeksen gitt av Statistisk Sentralbyrå.

Både leier og utleier kan kreve endring hvis: 

  • det har gått minst ett år fra husleien ble fastsatt eller endret sist gang, og
  • du gir skriftlig varsel med minst én måneds frist før endringen settes i verk.

Hvor mye kan husleien økes?

Man kan kun foreta en økning av husleien en gang per år, og første økning av husleien kan først skje minimum 12 måneder etter at leiekontrakten ble inngått.