Innflyttingsprotokoll

Ved tidspunkt for innflytting kan det være en svært god idé å dokumentere utleieboligens tilstand ved hjelp av bilder. Dette kan gjøres av begge og legges til en innflyttingsprotokoll, eller gjøres av hver enkelt dersom innflyttingen ikke skjer i fellesskap. For leietakeren er det viktig å kunne dokumentere allerede eksisterende skader eller mangler, slik at han selv ikke blir heftet for disse ved utflytting.

Det er ikke nødvendig å ha med seg en egen fagperson ved innflytting, men ta med kamera og ta bilder av utleieboligen. Det er heller ikke nødvendig å ta bilder av absolutt alt. Det viktigste er å kunne dokumentere tilstanden på steder der det normalt er stor slitasje, som gulv og vegger, og skader eller mangler som man oppdager ved gjennomgangen.

For utleier er det likeledes viktig å dokumentere fravær av skader og mangler, slik at han har god dokumentasjon for å kreve slikt dekket av leietakeren ved utflytting.