Leiekontrakt

En leiekontrakt er en skriftlig avtale mellom leietaker og utleier. Leiekontrakten er en juridisk bindende avtale som regulerer plikter og rettigheter til begge parter når det kommer til aspekter som:

  • leieforholdet
  • varighet på leieforholdet
  • størrelse på husleien
  • når husleien skal innbetales
  • til hvilken konto husleien skal innbetales til
  • husordensregler

Skulle det oppstå en tvist eller uenighet mellom partene er det lettere å løse denne med leiekontrakten som utgangspunkt.

Kravene til innholdet i leiekontrakten er regulert i Lov om husleieavtaler. Loven trådte i kraft 01.01.2000 og gjelder for både muntlige og skriftlige husleiekontrakter.