Purring på husleien

Når den som eier, eller på vegne av eier forvalter, boligen som leies ut varsler leietaker om at han er forsinket med betaling av husleien.