Utbetaling fra depositumskonto

Så lenge leieforholdet varer kan verken Leietaker eller Utleier disponere over kontoen på egen hånd. Leietaker har som utgangspunkt rett på opptjente renter på kontoen utbetalt fra Banken. Hver av partene i leieoforholdet kan kreve utbetaling av det deponerte beløpet i samsvar med den andre partens skriftlige samtykke, rettskraftige dom eller annen avgjørelse som har virkning som en rettskraftig dom.

Hos Husleie.no kan du opprette markedets enkleste og raskeste depositumskonto. Du kan velge å bare opprette depositumskonto eller gjøre det samtidig som du oppretter en leiekontrakt.