Husleien representerer det vederlaget utleier og leietaker har avtalt vedrørende betaling av husleien. Husleieloven legger til grunn at det skal avtales et bestemt beløp.

Det kan også avtales at hele eller deler av husleien betales i form av arbeid som leietakeren utfører, selv om dette er ganske uvanlig.

Inkludert i husleien

I husleien skal utleier inkludere utgiftene sine til slike ting som trappevask, vaktmester, offentlige avgifter, bredbånd, fellesstrøm, kabel-TV og forsikring av boligen samt innboforsikring dersom leieobjektet er helt eller delvis møblert. Utleier kan heller ikke tillegge ekstra gebyrer for inngåelse av kontrakten, nøkler eller for opprettelse av depositumskontoen. Alt dette er utgifter som utleier må legge inn i husleien. Når det kommer til internett er det gjerne slik at dette går gjennom bredbånd eller fibernett, det er dermed ikke mulig å måle den enkelte leietakers forbruk. Leietakers bruk av internett er således noe utleier må ta høyde for gjennom husleien.

Artikkelen fortsetter litt lenger ned  ⇣

I husleien skal utleier inkludere utgiftene til ting som trappevask, offentlige avgifter, bredbånd, fellesstrøm og forsikring av boligen.

Dette kan utleier ta betalt for utenom husleien

Dersom det avtales i leiekontrakten kan utleier i tillegg til husleien ta betalt for leietakerens forbruk av vann og avløp samt strøm og brensel. Er det flere leietakere med felles måler skal utgiftene fordeles forholdsmessig mellom dem og leietakerne kan kreve å få se utleiers fordeling. Dersom leietakeren ikke har egen måler kan det innbetales et fast beløp som skal dekke leietakerens forbruk. Da bør det avtales i leiekontrakten når dette beløpet skal innbetales og hvor ofte det skal foretas en avregning mot faktisk forbruk. Dersom det ikke er spesifisert i husleiekontrakten at leietaker skal betale for strøm og avløp, vann og brensel er disse utgiftene inkludert i husleien.

Skulle leietaker være for sent ute med innbetaling av husleien har utleier anledning til å ta et gebyr for purring på husleien fjorten dager etter forfall.

Depositum

Depositum er ikke en del av husleien, men er et beløp som normalt tilsvarer minimum tre måneders husleie og maksimum seks måneders husleie. Depositumet er en økonomisk sikkerhet for utleieren i tilfelle leietakeren ikke betaler husleie eller dersom leietaker på annen måte misligholder leiekontrakten. Depositumet skal settes inn på en sperret depositumskonto, som opprettes av utleier men står i leietakerens navn. Det er også leietakeren som får rentene som opparbeides på denne kontoen. Depositumskontoen gjøres opp når leieforholdet er avsluttet.

Et alternativ til ordinært depositum er depositumsgaranti – også kjent som leiegaranti – hvilket er en garanti som leietaker kjøper, eksempelvis gjennom Husleie.no, og som gir utleier samme form for sikkerhet som ordinært depositum.

Artikkelen fortsetter litt lenger ned  ⇣

Alt boligutleiere behøver - på ett sted

Med Husleie.no har du alle verktøyene som behøves for enkel, trygg og lønnsom boligutleie.

Start nå

Justering av husleien

Husleien kan justeres en gang i året etter endringer i konsumprisindeksen. En slik justering må varsles en måned før den inntreffer. Videre kan både utleier og leietaker kreve at husleien justeres i henhold til gjengs leie. Dette kan skje hvert tredje år og den nye husleien trer i kraft seks måneder etter at en av partene har bedt om denne justeringen. Det gis ikke anledning til å øke husleien i et pågående leieforhold med mer eller oftere enn det som er beskrevet i loven.

Dersom utleier har krevd tillegg eller gebyrer han ikke har krav på i henhold til husleieloven, kan leietakeren kreve å få dette tilbakebetalt.