Depositumsgaranti

Alternative Text

Som leietaker må man stille med et depositum når man skal leie bolig. Dette er utleierens sikkerhet i tilfelle husleien ikke blir innbetalt eller det forvoldes skader på leieobjektet. Det er ikke alltid man som blivende leieboer har mulighet for å binde opp et større beløp på sperret konto til leieforholdet er over, og da er det godt å vite at det finnes alternativer. Ett av disse er depositumsgaranti.

Hva er en depositumsgaranti?

En depositumsgaranti, også kjent som leiegaranti, er en garanti som stilles av en tredjepart. Denne tredjepart kan være leietakerens arbeidsgiver, et familiemedlem, eller NAV, men mest vanlig er å kjøpe en depositumsgaranti fra et forsikringsselskap. Prisen, et engangsbeløp som ikke refunderes, avhenger av størrelsen på husleien. Garantien har en varighet på tre år og begrenses oppad til seks måneders husleie. En slik depositumsgaranti kan kjøpes gjennom Husleie.no, som forhandler denne på vegne av forsikringsmeglerselskapet Norwegian Broker og forsikringsselskapet Hiscox PLC.

Fordeler for både leieboer og utleier

For leietaker er den store fordelen at man bare må ut med et mindre engangsbeløp. Alt etter størrelsen på husleien, vil en slik garanti koste mellom 3,000 og 5,000 kroner. Da slipper man å låse et større beløp i flere år, og det er kun dersom man misligholder leiekontrakten at man eventuelt må ut med mer penger. Dette er fordi garantisten vil kreve et eventuelt utlegg tilbakebetalt av den som har kjøpt depositumsgarantien. Det leieboeren dog må være klar over er at utleieren må godkjenne at det brukes garanti som sikkerhet. En depositumsgaranti er også fordelaktig for utleieren. Den gir samme trygghet som et vanlig depositum på en sperret konto, men man slipper utgiftene ved å opprette depositumskontoen samt administrasjonen som følger med. Det eneste man trenger å gjøre er å sende inn et krav til garantisten dersom leiekontrakten er misligholdt. Dette gjøres når leieforholdet avsluttes og i samråd med leietakeren, ved at denne har undertegnet en egenerklæring eller ved at det foreligger en dom i f.eks. Forliksrådet.

Slik kjøper man en depositumsgaranti

Som nevnt ovenfor kan man kjøpe en depositumsgaranti via Husleie.no. Alle søknader vil bli gjenstand for en kredittsjekk, og det betyr at man ikke kan være registrert med aktive betalingsanmerkninger. I tillegg må man kunne fremvise at man har hatt minimum ett år med ligningsregistrert inntekt.

Depositum til drømmeboligen?

Depositumsgaranti for et depositum på kr 30 000 koster kr 4 800 som et engangsbeløp. 

Utleier og leietaker får samme sikkerhet som ved ordinært depositum.