MVA er en forkortelse for en skatt staten har pålagt en del varer og tjenester. Det formelle navnet er merverdiavgift, populært kalt moms eller MVA. Den aller første avgiften het omsetningsavgift og ble innført i Norge i 1935. Dette skulle være en midlertidig omsetningsavgift som skulle brukes til kriseformål. I 1970 ble omsetningsavgiften avløst av merverdiavgiften.

Merverdiavgift på husleie

Det er veldig mange som leier ut ulike utleieobjekter, som er usikre på om husleien omfattes av merverdiavgiften. I henhold til mval. § 3-11 (1) faller utleie av fast eiendom utenfor loven. Det vil si at utleier fakturerer husleien samt eventuelle felleskostnader og kostnader for vedlikehold og drift uten MVA.

Artikkelen fortsetter litt lenger ned  ⇣

Om leietakeren din driver virksomhet som både er avgiftspliktig og ikke-avgiftspliktig, skal husleien som brukes til den avgiftspliktige virksomheten belastes med MVA.

Dette betyr igjen at du som utleier heller ikke har rett til fradrag for inngående MVA. Med andre ord kan du ikke trekke fra MVA på de kostnader du har for vedlikehold eller drift av boligen.

Enkelte unntak fra regelen

Det finnes dog enkelte unntak fra regelen om at husleie ikke omfattes av MVA. Dette gjelder i hovedsak næringslokaler. Virksomheter som er MVA-pliktige kan trekke fra MVA på alle anskaffelser som gjelder virksomheten de driver. Dette gjelder også oppføring, vedlikehold og drift av bygg som blir brukt til egen virksomhet.

1) Utleie til leietakere som driver avgiftspliktig virksomhet

Dersom du frivillig har registrert utleievirksomheten din og leier ut til noen som driver avgiftspliktig virksomhet, skal du fakturere husleien med MVA. Dersom leietakeren driver ikke-avgiftspliktig virksomhet skal husleien ikke faktureres med MVA.

Dersom leietakeren din driver virksomhet som både er avgiftspliktig og ikke-avgiftspliktig, skal husleien for de lokalene som brukes til den avgiftspliktige virksomheten belastes med MVA. Lokalene som brukes til den ikke-avgiftspliktige delen av virksomheten skal betale husleie uten MVA. Skulle det være slik at lokalene du leier ut brukes vekslende til aktiviteter som både er og ikke er avgiftspliktige, legger du merverdiavgift til husleien.

Artikkelen fortsetter litt lenger ned  ⇣

Alt utleiere behøver for trygge leieforhold

Annonsering til FINN.no, kredittsjekk, leiekontrakt, depositum, innkreving av husleien og mye mer. Fra kr 99/mnd.

Les mer

2) Kostnader ved fellesarealer

Når det kommer til det som kalles fellesarealer, som trapper og korridorer, kan du som utleier fordele kostnadene for vedlikehold og drift av disse arealene ut i fra det som er leietakernes status når det kommer til avgiftsplikten. Det vil si at til de leietakere som driver avgiftspliktig virksomhet så fakturerer du med moms og omvendt.

3) Frivillig registrering av utleiere

Dersom du leier ut til virksomheter som er avgiftspliktige, har du mulighet til det som kalles frivillig registrering. Når du registrerer deg på denne måten vil du få samme fradragsrett som leietakeren selv ville hatt dersom han eide og ikke leide lokalene.

Det er leietakerens bruk av lokalene som vil være avgjørende, og derfor må dette defineres i leiekontrakten.