Krav til utleieobjekt

Å leie ut en hybel eller en sokkelleilighet i egen bolig, er en fin måte å tjene litt ekstra penger på. Før du annonserer og skriver kontrakt med leieboer, må du sjekke at boligen faktisk kan leies ut. Myndighetene stiller krav til utleieobjekt. Dette betyr blant annet at rom skal være godkjent for det som kalles varig opphold, og oppfylle krav til takhøyde, rømningsvei og dagslys.

Hybel kontra bruksendring

Har du ett eller flere ledige rom i boligen din kan disse leies ut. Du kan dog kun leie dem ut til den bruk de er godkjent for. Det vil si at du ikke kan leie ut et soverom som noe annet enn et soverom. Du har, for eksempel, ikke anledning til å sette inn et lite kjøkken der. Når rommene brukes til det de er godkjente for, trenger du ikke søke bygningsmyndighetene før du leier ut. Har du derimot en kjeller eller en loftsetasje du ønsker å gjøre om til en hybel eller leilighet som du kan leie ut, må du søke kommunen. Dersom denne delen av boligen din ikke har vært godkjent for det som kalles varig opphold, må du søke om bruksendring. Det finnes en del tekniske krav disse rommene må oppfylle, og de står beskrevet i TEK 17. Så snart denne delen av den eksisterende boligen din er godkjent som egen enhet, kan du annonsere og finne egnet leieboer. Fordelen med å leie ut en egen enhet er at du kan ta høyere pris og at du slipper å ha et for tett forhold med leietakeren. Dette er noen av kravene en egen adskilt boenhet må oppfylle:

 

– Takhøyde på minst 2,40 meter
– Vinduer må være minst 0,60 meter høye og 0,5 meter brede. De må kunne åpnes uten problemer
– Minstekravet til dagslys må oppfylles
– Boenheten må oppfylle krav til brannsikkerhet
– Bad er påkrevd
– Alle soverom skal ha garderobeskap

Leietaker – hva skal du se etter?

– Det er sjeldent en god idé å signere en husleiekontrakt for en bolig du ikke har sett. Selv om Husleieloven sier at ingen kan flytte inn i en bolig som er for dårlig, finnes det en rekke utleieobjekter som ikke har optimal standard men som likevel anses som bra nok i henhold til lovens krav.

– Et leieobjekt med dårlig isolasjon eller beliggenhet på bakkenivå, vil ha et høyere strømforbruk. Er du i tvil kan du be om å få se hva forbruket har vært på. Dette vil stå på tidligere strømregninger

– Leieobjektet skal ha brannslange eller brannslokningsapparat, og brannalarm.

– Leieobjektet skal ha flere rømningsveier enn ytterdøren.

– Vinduene skal være av en viss størrelse.

– Ta en titt på det elektriske anlegget, og sjekk sikringsskapet.

– Leieobjektets ytterdør bør være solid, og den skal selvfølgelig kunne låses. Er vinduene på bakkenivå, skal disse være sikre.

– Kontroller at leieobjektet har nok ventiler og avtrekk. Sjekk vinduskarmer og bad for tegn på mugg. Dette er spesielt viktig om leieobjektet ligger i kjelleren.

– Be om å få dokumentasjon på radonnivået i leieobjektet. Høye nivåer av dette stoffet kan gi helseskader.

Når du er på visning er det viktig at du dokumenterer det du eventuelt finner av feil og mangler. Ta gjerne bilder. Snakk med utleier og bli enige om hva som må fikses før innflytting. Denne formen for dokumentasjon er også viktig når du senere skal flytte ut. Dersom du ikke har påpekt feilene for huseier før innflytting, kan denne hevde at det er du som er ansvarlig for utbedring.

Konsekvenser for utleier

Dersom du velger å leie ut en bolig eller en boenhet som ikke tilfredsstiller kravene som er beskrevet i lover og forskrifter, kan dette få store konsekvenser for deg. Du kan på den ene siden risikere å bli idømt store bøter og på den andre siden kan du risikere at dem du leide ut til saksøker deg fordi de har blitt utsatt for en risiko de ikke visste noe om. Dette gjelder spesielt om boenheten ikke har egnede rømningsveier eller utstyr til å slokke brann. Oppstår det en brann og leieboeren din ikke har mulighet til å komme ut, vil det være du som står ansvarlig for hendelsen. Ved andre mangler kan leietaker kreve at mangelen rettes. Leietaker vil også ha mulighet til å heve husleiekontrakten eller kreve avslag i husleien.

Forvaltning av leieforholdet
– kun kr 99/mnd

Fra kr 99 per måned får du leiekontrakt, overtakelsesprotokoll, automatisk fakturering og purring på husleien, indeksregulering og kompetent bistand om du får problemer med leietaker.