Krav til utleieobjekt

Hvis du skal leie ut en del av egen bolig må du være klar over at myndighetene stiller krav til utleieobjektet.

Før du annonserer og underskriver en husleiekontrakt med leietaker, bør du forsikre deg om at boligen er godkjent og faktisk følger kravene som stilles til utleieobjektet. At boligen utfyller ulike krav for utleie betyr blant annet at rom skal være godkjent for varig opphold og oppfyller krav til takhøyde, rømningsvei og dagslys.

Alt utleiere behøver for kun kr 99/mnd

Leiekontrakt, kredittsjekk, innkreving og purring på husleien, indeksregulering, juridisk bistand og mye mer.
Les mer

Hybel og søknad om bruksendring

Har du ett eller flere ledige rom i boligen din som du kunne tenke deg å leie ut er dette fullt mulig, men kun til den bruk de er godkjent for. Dette betyr at du ikke kan leie ut et soverom som noe annet enn et soverom. Du har for eksempel ikke anledning til å sette inn et lite kjøkken der.

Hvis rommene brukes til det de er godkjent for, trenger du ikke søke bygningsmyndighetene før du leier ut. Har du derimot en kjeller eller en loftsetasje du ønsker å gjøre om til en hybel eller leilighet som du kan leie ut, må du søke til kommunen.

Dersom denne delen av boligen din ikke har vært godkjent for det som kalles varig opphold, må du søke om bruksendring. Det finnes en del tekniske krav disse rommene må oppfylle. De står beskrevet i TEK 17. Så snart denne delen av den eksisterende boligen din er godkjent som egen enhet, kan du annonsere og finne egnet leietaker.

Du kan lese mer detaljert om krav til utleieobjekt og regler for endring og utleie av bolig hos regjeringen.no

Artikkelen fortsetter litt lenger ned ⇣

Før du leier ut må du sjekke at utleieobjektet oppfyller myndighetens krav til utleie.

Leie ut en leilighet

Fordelen med å leie ut en egen enhet er at du sannsynligvis kan ta høyere pris, og du trenger ikke ha et tett forhold med leietaker. For å kunne leie ut en leilighet eller en annen adskilt boenhet må boligen blant annet oppfylle krav for utleieobjekt:

 • Takhøyde må være minimum 2,0 meter
 • Vinduer må være minst 60 cm høye og 50 cm brede. De må kunne åpnes uten problemer, samt at man skal kunne komme seg ut på en enkel måte
 • Minstekravet til dagslys må oppfylles
 • Boenheten må oppfylle krav til brannsikkerhet
 • Bad er påkrevd

Mer byggteknisk informasjon finnes i kapittel 12 i TEK 17.

Konsekvenser for utleier dersom krav for leieobjekt ikke blir overholdt

Dersom du velger å leie ut en bolig eller en boenhet som ikke tilfredsstiller kravene som er beskrevet i lover og forskrifter, kan dette få store konsekvenser for deg. Du kan på den ene siden risikere å bli idømt store bøter.

På den andre siden, kan du risikere at de du leide ut til saksøker deg fordi de har blitt utsatt for en risiko de ikke visste noe om. Dette gjelder spesielt om boenheten ikke har egnede rømningsveier eller utstyr til å slokke brann. Oppstår det en brann og leieboeren din ikke har mulighet til å komme ut, vil det være du som står ansvarlig for hendelsen. Ved andre mangler kan leietaker kreve at mangelen rettes. Leietaker vil også ha mulighet til å heve husleiekontrakten eller kreve avslag i husleien.

Leietaker – hva skal du se etter?

Det er sjeldent en god idé å signere en husleiekontrakt for en bolig du ikke har sett. Selv om Husleieloven sier at ingen kan flytte inn i en bolig som er for dårlig, finnes det en rekke utleieobjekter som ikke har optimal standard, men som likevel anses som bra nok i henhold til lovens krav. Disse kravene gjelder ulke leieobjekt:

 • Et leieobjekt med dårlig isolasjon eller beliggenhet på bakkenivå, vil ha et høyere strømforbruk. Er du i tvil kan du be om å få se hva forbruket har vært på. Dette vil stå på tidligere strømregninger.
 • Leieobjektet skal ha brannslange eller brannslokningsapparat, og brannalarm.
 • Leieobjektet skal ha flere rømningsveier enn ytterdøren.
 • Vinduene skal være av en viss størrelse.
 • Ta en titt på det elektriske anlegget, og sjekk sikringsskapet.
 • Leieobjektets ytterdør bør være solid, og den skal selvfølgelig kunne låses. Er vinduene på bakkenivå, skal disse være sikre.
 • Kontroller at leieobjektet har nok ventiler og avtrekk. Sjekk vinduskarmer og bad for tegn på mugg. Dette er spesielt viktig om leieobjektet ligger i kjelleren.
 • Be om å få dokumentasjon på radonnivået i leieobjektet. Høye nivåer av dette stoffet kan gi helseskader.

Når du er på visning er det viktig at du dokumenterer det du eventuelt finner av feil og mangler. Ta gjerne bilder. Snakk med utleier og bli enige om hva som må fikses før innflytting. Denne formen for dokumentasjon er også viktig når du senere skal flytte ut. Dersom du ikke har påpekt feilene for huseier før innflytting, kan denne hevde at det er du som er ansvarlig for utbedring.

Leier du ut boligen din?

Du kan også bruke Husleie.no om du allerede har et etablert leieforhold. Opprett en gratis bruker og administrer leieforholdet på en enkel, trygg og lønnsom måte.