Står boligen din fortsatt usolgt? Vurder utleie som en løsning!

Å selge en bolig kan være en utfordrende prosess, spesielt i dagens marked. Hvis du vurderer å leie ut boligen som et midlertidig alternativ, er det noen viktige aspekter du bør ta hensyn til.

Les kortversjonen

Utleie kan være en god løsning dersom du ikke får solgt. Når du leier ut må du være klar over at det er store forskjeller mellom å leie ut på lengre sikt og kort sikt. 

Korttidsleie defineres av Skatteetaten som utleie av egen bolig, eller deler av egen bolig, i mindre enn 30 dager. I korttidsleie varer altså ikke et utleieforhold lenger enn 30 sammenhengende dager. Typisk kan du leie ut via AirBnb eller andre lignende tjenester. Dette passer fint hvis du tenker du vil få solgt snart og du kan for eksempel ha visning mellom gjester.

Dersom du ser for deg at det vil ta lengre tid å få solgt boligen så vil det kategoriseres som langtidsutleie og en del andre faktorer spiller inn.

Automatisk innkreving av husleien

Med abonnement på Husleie.no er innkreving av husleien med inkasso og/eller fravikelse inkludert.
Les mer

Ikke gå i skattefellen!

Før du går videre med å leie ut er det viktig å sette seg inn i de skattemessige konsekvensene. Siden boligprisene har steget jevnt over lengre tid har du sannsynligvis en gevinst i boligen din hvis du har eid den en stund. Utsetter du salget ved å for eksempel leie ut, kan du ende opp med å skatte av gevinsten på salget. For å slippe å skatte av gevinsten må du ha bodd i boligen i minst ett av de to siste årene før salget. Dersom du ikke oppfyller dette kravet må du skatte 23 % av gevinsten på boligsalget.

Tips! Lei ut den nye boligen

I stedet for å ende opp med en betydelig skatteregning, kan det være fornuftig å vurdere å leie ut den nye boligen i stedet for den gamle hvis du har muligheten til det. Dette valget vil i de fleste tilfeller være økonomisk gunstig. Skatt på salg av bolig kan utgjøre flere hundre tusen kroner. Da kan du heller unngå omveien med utleie ved å akseptere et lavere bud på boligen du skal selge. Du kan også rådføre deg med din eiendomsmegler, da de ofte har kompetanse og god innsikt i leiemarkedet.

Kortere varighet enn tre år?

Det gjenværende alternativet er å vurdere korttidsutleie, for eksempel for ett år. I utgangspunktet krever loven at leieavtaler skal ha en varighet på minst tre år. Imidlertid gir Husleieloven utleiere muligheten til å sette en kortere leieperiode med en saklig begrunnelse. Dersom du som utleier informerer potensielle leietakere om grunnen til den begrensede tidsperioden, og dette klart fremgår av husleiekontrakten, kan du leie ut i mindre enn ett år. Du som utleier er da også pliktig til å etterfølge den angitte begrunnelsen ved utløpet av den avtalte leieperioden.

Oppsummering

Utleie kan være en god løsning dersom du ikke får solgt. Før du tar en beslutning, er det imidlertid viktig at du gjør grundig undersøker hva som vil lønnse seg for akkurat din økonomiske situasjon.

Så hvis boligen din fortsatt står utsolgt, ikke gi opp håpet. Vurder utleie som en løsning for å oppnå økonomisk stabilitet mens du venter på den riktige kjøperen.

Bruker du Husleie.no får du alle verktøy som boligutleiere behøver inkl. tilgang til juridisk bistand.