Strømstøtte for utleiebolig

Er du usikker på hvordan strømstøtten fungerer ved utleie av bolig? Her gir vi deg en kort forklaring på det du måtte lure på om strømstøtte.

Hvordan fungerer strømstøtten?

Strømstøtteordningen er en midlertidig støtteordning regjeringen har innført for at alle skal klare å håndtere de høye strømprisene. Strømstøtten går ut på at alle private husholdninger får dekket 55 prosent av strømprisen som er over 70 øre kilowattimen. Strømstøtteordningen gjelder forbruk til både primær- og sekundærboliger. Regjeringen har forlenget flere av de midlertidige strømstøtteordningene ut 2024. For deg som leier ut profesjonelt kan du lese mer om regler for næringslivet her.

Strømstøtte for utleieboligen

Mange utleiere er usikre på om man skal søke om strømstøtte til utleieboligen. Uavhengig om du leier ut med strøm inkludert i husleien eller ikke, er svaret enkelt: Driver du med utleie av bolig behøver du ikke å melde ifra for å få strømstøtte til utleieboligen. Strømstøtten regnes ut fra den månedlige snittprisen for det prisområdet boligen er plassert. Nettselskapet trekker automatisk fra strømstøtten på fakturaen. For deg som har to separate fakturaer, en for nettleie og en for strøm, kan du kontakte ditt strømselskap for å finne ut om strømstøtten kommer på én samlet faktura.

Bestill billig strøm til utleieboligen din nå!

Wattn gir alle leietakere, utleiere og boligeiere muligheten til å enkelt bestille strøm til boligen raskt og enkelt via Husleie.no.
Les mer

Som utleier har du tre alternativer for hvordan du kan håndtere strømutgifter ved utleie:

Utleie med strøm inkludert

Hvis det ikke er spesifisert i husleiekontrakten at leietaker skal betale for strøm og avløp eller vann og brensel, er disse utgiftene inkludert i husleien. Hvis du leier ut med strøm inkludert, vil det si at du baker inn strømkostnadene i den månedlige husleien. Da er det reglene ved inngåelse av leieavtalen som gjelder, og du kan ikke øke husleien søm følge av høye strømpriser. Les mer om husleie her. Du trenger ikke bekymre deg for strømstøtten dersom du leier ut med strøm inkludert. Dette vil trekkes av på fakturaen du får fra strømselskapet du har valgt.

Leietaker tegner eget strømabonnement

Du kan velge å ekskludere strøm fra husleien, og la leietaker tegne et eget strømabonnement dersom dette blir avtalt før inngåelse av leiekontrakten. For mange utleiere er dette den tryggeste og enkleste løsningen, spesielt i tider med høye strømpriser. Med en egen strømmåler og et eget strømabonnement, får leietaker trukket fra strømstøtten på sin egen strømregning.

Strømutgifter betales i tillegg til husleien

Dersom du og leietaker deler bruk av boligen og deler strømmåler, skal fordelingen av strømutgiftene skje forholdsmessig mellom dere. Dersom dere deler strømmåler må du som utleier betale din del av strømforbruket. Som utleier trenger du ikke å melde ifra eller tenke på fordeling av strømstøtten – det blir trukket fra automatisk på strømregningen. Husk at leietaker kan kreve at regnskapet som viser fordelingen av strømforbruket blir fremlagt.

Ved bruk av løsninger som a-konto, kan du og leietaker bli enige om et fast beløp som skal betales hver måned for strøm. Hvis beløpet ikke skulle dekke kostnadene kan du kreve et høyere beløp fra leietaker. På slutten av året vil et eventuelt overskudd bli betalt tilbake til leietaker.

Separat strømmåler

Det er ikke uvanlig å dele sikringsskap med sine leietakere dersom man leier ut en del av egen bolig. Delt sikringsskap kan gi en overbelastet strømkurs og høye strømregninger. Dette gjelder spesielt for deg som leier ut inklusiv strøm.

Siden du ikke kan øke husleien som følge av høye strømkostnader, bør du tenke nøye gjennom hvordan du ønsker at strømregningen skal innbetales. Hvis du skal inngå et nytt leieforhold bør du vurdere å leie ut eksklusiv strøm.

Driftsleder i elektrikertjenesten SpotOn, Ronnie Rusten, anbefaler at alle som driver med utleie bør installerer et separat sikringsskap i utleieboligen.

– Å installere et separat sikringsskap til utleiedelen er en kostnad utleier bør ta. Ved å montere en separat strømmåler vil du forsikre at strømmen i boligen blir målt nøyaktig, slik at du kun betaler for det du faktisk bruker – istedenfor en antatt prosentdel, sier Rusten.

Dette er regnestykket

Hvis du lurer på nøyaktig hvor mye strømstøtte du kan få på strømbruken, så kan du bruke denne formelen for å enkelt finne svaret:

(gjennomsnittlig områdepris – terskelpris) * kompensasjonsgrad * merverdiavgift

(434,49 øre/kWh – 70 øre/kWh) * 0,80 * 1,25 = 364,49 øre/kWh

Leier du ut boligen din?

Du kan også bruke Husleie.no om du allerede har et etablert leieforhold. Opprett en gratis bruker og administrer leieforholdet på en enkel, trygg og lønnsom måte.