Utleiere som har valgt å inkludere strøm i husleien har allerede begynt å merke de høye strømprisene på lommeboken.

Som utleier har du tre alternativer for hvordan du kan håndtere strømutgifter ved utleie. Du kan enten velge å inkludere strøm i husleien, kreve inn strømutgifter i tillegg til husleien eller la leietaker tegne et eget strømabonnement.

1. Strøm inkludert i husleien

Dersom det ikke er spesifisert i husleiekontrakten at leietaker skal betale for strøm, avløp, vann eller brensel, er disse utgiftene inkludert i husleien. I vår kvartalsvise Husleieindeks viser våre undersøkelser at hele 30 prosent av utleiere har inkludert strøm i husleien.

Strømprisene er høye nå på grunn av høy etterspørsel, oppvarming, og rekordhøye naturgass- og kullpriser i fastlands-Europa. Ellers så har det også vært mindre vann enn vanlig i vannmagasinene.

Vi har tatt en prat med Marius Lier fra strømselskapet Tibber. Han forklarer at strømprisene har vært rekordhøye, men at prisen varierer ut fra hvor du bor.

– Norge er delt inn i ulike prisområder og strømprisene baseres på hvilket område du befinner deg i. Kjøp og salg av strøm gjøres per område, og baserer seg på etterspørselen i det spesifikke området. Hvis du for eksempel har et hus i Oslo, og en hytte på Hardangervidda vil ikke nødvendigvis strømprisene være like, sier Marius Lier.

Hvis du har strøm inkludert i husleien, kan dette være en ulempe i perioder med høy strøm. Det er dog ikke lov å øke husleien selv om leietaker sine strømregninger er høye enn vanlig. Dersom strømprisene til leietaker skulle vært unormalt høy, kan du som utleier ta en prat med leietaker.

Leietaker har lojalitetsplikt overfor utleier. Lojalitetsplikt er et overordnet prinsipp som betyr at leietaker og utleier har en viss plikt til å opptre lojalt i forhold til hverandre. Dette innebærer at ingen av partene skal undergrave interessene til den andre parten. Dermed bør leietaker ta hensyn til at strømmen er inkludert og ikke kaste bort unødvendig mye strøm.

Fordeler ved å ha strøm inkludert i husleien 

  • Utleieboligen virker med attraktivt på utleiemarekedet
  • Du kan prise husleien høyere dersom strøm er inkludert
  • Enkel måte å håndtere strømmen, spesielt om du kun har én strømmåler
inkludere strøm eller ikke

2. Strøm betales i tillegg til husleien

Dersom det avtales i leiekontrakten, kan utleier i tillegg til husleien ta betalt for leietakerens forbruk av vann og avløp, samt strøm og brensel. Er det flere leietakere med felles måler vil utgiftene fordeles forholdsmessig mellom dem. Da kan leietakerne kreve å få se utleiers fordeling.

I de tilfellene leietaker og utleier deler strømmåler, må utleier betale for sitt forbruk. Da kan leietaker også kreve å få se regnskap med oversikt over fordelingen.

Hvis leietaker ikke har en egen måler kan det innbetales et fast beløp som skal dekke leietakerens forbruk. I leiekontrakten bør det være klargjort for når dette beløpet skal innbetales, og hvor ofte det skal foretas en avregning mot faktisk forbruk.

Leietaker kan betale forskuddsvis et fast beløp i måneden for strøm til utleier inn til en a-konto. Hvis prisen for strøm overgår dette beløpet vil leietaker ettersende det resterende beløpet når strømregningen har kommet. Dette bør være redegjort for i husleiekontrakten før leieforholdet er inngått.

Fordeler ved å ha strøm i tillegg til husleien:

  • Strømprisene beveger seg mye opp og ned - med strøm i tillegg til husleien får du dekket hele beløpet dersom strømprisene er høye
  • Det er en god løsning for deg som ikke har en egen strømmåler i utleieboligen

3. Leietaker tegner et eget strømabonnement

De fleste utleiere velger å la leietaker selv tegne et eget abonnement for strøm. Dette er en god løsning dersom du har en egen strømmåler i utleieboligen. Da velger leietakeren selv strømleverandør og betaler strømregningen uten at utleier trenger å være innblandet.

Fordeler ved å la leietaker tegne et eget strømabonnement:

  • Du unngår høye strømregninger fra leietaker
  • Mindre ansvar og innblanding i leietakers strømbruk

Kan utleier øke husleien når strømprisene er skyhøye?

Hvis du har inkludert strøm i husleien, kan du ikke justere leien dersom strømprisene er høyere enn vanlig. Husleien kan kun justeres en gang i året etter endringer i konsumprisindeksen. En slik justering må varsles en måned før den inntreffer.

Derimot kan både utleier og leietaker kreve at husleien justeres i henhold til gjengs leie. Dette kan skje hvert tredje år og den nye husleien trer i kraft seks måneder etter at en av partene har bedt om denne justeringen. Det gis ikke anledning til å øke husleien i et pågående leieforhold med mer eller oftere enn det som er beskrevet i loven.

Dersom utleier har krevd tillegg eller gebyrer han ikke har krav på i henhold til husleieloven, kan leietakeren kreve å få dette tilbakebetalt.

Bestill strøm til boligen din nå!

Tibber gir alle leietakere, utleiere og boligleiere muligheten til enkelt kunne bestille strøm til boligen via Husleie.no

Bestill nå