Derfor bør du indeksregulere husleien

Du har kanskje fått med deg den skyhøye prisutviklingen i samfunnet? Prisene har økt med hele 5,8 prosent. Les videre for å se hvordan du som utleier kan unngå tap av fortjeneste ved å indeksregulere husleien i henhold til prisutviklingen i samfunnet.

Ifølge SSB gikk konsumprisindeksen (KPI) opp 5,8 prosent fra 2021 til 2022, en høyere vekst fra et år til et annet er ikke målt siden 1980-tallet. Men hva vil dette si for deg som utleier?

Når prisene øker, og utgiftene for å blant annet eie en eiendom øker, er det nødvendig å øke husleien for å opprettholde et overskudd på utleievirksomheten. For deg som utleier innebærer dette å dekke utgifter som blant annet boligskatt, boliglån, utleieforsikring og/eller vedlikehold av boligen. For å opprettholde en lønnsom utleievirksomhet, vil en årlig økning av husleien også holde leieprisen din på riktig nivå sammenlignet med andre boliger på markedet.

Det er nok flere utleiere som har kjent de høye prisene på lommeboka, spesielt for dere som leier ut med strøm inkludert i husleien. Altfor mange utleiere taper opp til flere tusen kroner hvert år på å ikke indeksregulere husleien slik som husleieloven gir mulighet for.

Hvorfor bør du indeksregulere?

Visste du at du kan tape flere tusen kroner i året hvis du ikke indeksregulerer husleien? Dersom du leier ut for  for eksempel 20.000 kr. i måneden, og ikke indeksregulerer, vil dette gi et årlig tap på 14 160 kroner i året. Dette er ikke alle utleiere klar over. Nå som KPIen er høyere enn den har vært på mange år, er det desto viktigere å indeksregulere. Dette kan vi i Husleie.no hjelpe deg med.

Bruker du Husleie.no skjer reguleringen automatisk, uavhengig om du har et eksisterende eller et nytt leieforhold. Dersom du oppgraderer din bruker til et Basic- eller Premium-abonnement, vil vi ta hånd om den årlige indeksreguleringen for deg. Alt du trenger å gjøre er å bli bruker hos oss – så ordner vi resten.

Konsumprisindeksen

kpi bind

12-måneders endring konsumprisindeks

Beregn indeksregulert leie

Skriv inn nåværende husleie

Indeksregulert husleie vil bli:

Årlig tap om du ikke indeksregulerer: