Derfor bør du indeksregulere husleien

Oppdatert april 10, 2024

Du har kanskje fått med deg den skyhøye prisutviklingen i samfunnet? Les videre for å se hvordan du som utleier kan unngå tap av fortjeneste ved å indeksregulere husleien i henhold til prisutviklingen i samfunnet.

I følge SSB steg konsumprisindeksen (KPI) 4,8 prosent fra november 2022 til november 2023. Dyrere strøm forklarer det meste av oppgangen i tolvmånedersveksten i KPI fra oktober til november. 

– Kaldt vær og høyt strømforbruk, særlig i andre del av november, bidro til høyere strømpriser denne måneden. Oppgangen fra oktober til november i år var langt kraftigere enn på samme tid i fjor. Dette trekker tolvmånedersveksten i KPI godt opp, sier Espen Kristiansen, seksjonsleder i Statistisk sentralbyrå.

Hvorfor er dette viktig for meg som utleier?

Når prisene øker, og utgiftene for å blant annet eie en eiendom øker, er det viktig for utleiere å benytte seg av muligheten for å øke husleien. Dette er viktig for å opprettholde et overskudd på utleievirksomheten. For deg som utleier innebærer dette å dekke utgifter som blant annet boligskatt, boliglån, utleieforsikring og/eller vedlikehold av boligen. For å opprettholde en lønnsom utleievirksomhet, vil en årlig økning av husleien også holde leieprisen din på riktig nivå sammenlignet med andre boliger på markedet.

Det er nok flere utleiere som har kjent de høye prisene på lommeboka, spesielt for dere som leier ut med strøm inkludert i husleien. Altfor mange utleiere taper opp til flere tusen kroner hvert år på å ikke indeksregulere husleien slik som husleieloven gir mulighet for.

Hvorfor bør du indeksregulere?

Du kan potensielt tape flere tusen kroner i året hvis du ikke indeksregulerer husleien? Dersom du leier ut for  for eksempel 20.000 kr. i måneden, og ikke indeksregulerer, vil dette gi et årlig tap på 9 600 kroner i året. (med KPI-vekst på 4%) Dette er ikke alle utleiere klar over. Nå som KPIen er høyere enn den har vært på mange år, er det desto viktigere å indeksregulere. Dette kan vi i Husleie.no hjelpe deg med.

Med et Premium abonnement fra Husleie.no skjer reguleringen automatisk, uavhengig om du har et eksisterende eller et nytt leieforhold. Dersom du oppgraderer din bruker til et Premium-abonnement, vil vi ta hånd om den årlige indeksreguleringen for deg. Alt du trenger å gjøre er å registere leieforholdet med et Premium-abonnement så ordner vi resten.

Så mye taper du på å ikke indeksregulere

Kalkulatoren bruker de nyeste tallene fra SSB som utgangspunkt. Dersom du har spørsmål om regulering av husleien kan du kontakte oss her

Konsumprisindeksen

kpi bind

12-måneders endring konsumprisindeks

Beregn indeksregulert leie

Skriv inn nåværende husleie

Ny indeksregulert husleie vil bli

Årlig tap om du ikke indeksregulerer:

Oppussing til markedets beste pris gjennom Flip.no

Flip er spesialist på effektiv og rimelig oppussing av boliger. Få fastpristilbud med prisgaranti i dag, og jobben utført når det passer deg. Du kan også bruke Flip sitt pristilbud som dokumentasjon i forbindelse med krav til utleieforsikring.