Moms på husleien

Moms på husleie kan være komplisert. Mange utleiere lurer på om husleien er MVA-pliktig eller ikke.

MVA er en forkortelse for en skatt staten har pålagt en del varer og tjenester. Det formelle navnet er merverdiavgift, også kalt moms eller MVA. Den aller første avgiften het omsetningsavgift og ble innført i Norge i 1935. Dette skulle være en midlertidig omsetningsavgift som skulle brukes til kriseformål. I 1970 ble omsetningsavgiften avløst av merverdiavgiften.

Dette betyr igjen at du som utleier heller ikke har rett til fradrag for inngående MVA. Med andre ord kan du ikke trekke fra MVA på de kostnader du har for vedlikehold eller drift av boligen.

Merverdiavgift på husleie

Mange utleiere er usikre på om husleien omfattes av merverdiavgiften. I henhold til mval. § 3-11 (1) faller utleie av fast eiendom utenfor loven. Det vil si at utleier fakturerer husleien, samt eventuelle felleskostnader og kostnader for vedlikehold og drift uten MVA.

Leier du ut boligen din?

Du kan også bruke Husleie.no om du allerede har et etablert leieforhold. Opprett en gratis bruker og administrer leieforholdet på en enkel, trygg og lønnsom måte.
Les mer her

Artikkelen fortsetter litt lenger ned ⇣

Om leietakeren din driver virksomhet som både er avgiftspliktig og ikke-avgiftspliktig, skal husleien som brukes til den avgiftspliktige virksomheten belastes med MVA.

Enkelte unntak fra regelen

Det finnes dog enkelte unntak fra regelen om at husleie ikke omfattes av MVA. Dette gjelder i hovedsak næringslokaler. Virksomheter som er MVA-pliktige, kan trekke fra MVA på alle anskaffelser som gjelder virksomheten de driver. Dette gjelder også oppføring, vedlikehold og drift av bygg som blir brukt til egen virksomhet.

1) Utleie til leietakere som driver avgiftspliktig virksomhet

Dersom du frivillig har registrert utleievirksomheten din, og leier ut til noen som driver avgiftspliktig virksomhet, skal du fakturere husleien med MVA. Dersom leietakeren driver ikke-avgiftspliktig virksomhet skal husleien ikke faktureres med MVA.

Hvis leietakeren din driver virksomhet som både er avgiftspliktig og ikke-avgiftspliktig, skal husleien for de lokalene som brukes til den avgiftspliktige virksomheten belastes med MVA. Lokalene som brukes til den ikke-avgiftspliktige delen av virksomheten skal betale husleie uten MVA. Skulle det være slik at lokalene du leier ut brukes vekslende til aktiviteter som både er og ikke er avgiftspliktige, legger du merverdiavgift til husleien.

2) Kostnader ved fellesarealer

Når det kommer til det som kalles fellesarealer, som trapper og korridorer, kan du som utleier fordele kostnadene for vedlikehold og drift av disse arealene ut i fra det som er leietakernes status når det kommer til avgiftsplikten. Det vil si at til de leietakere som driver avgiftspliktig virksomhet så fakturerer du med moms og omvendt.

3) Frivillig registrering av utleiere

Dersom du leier ut til virksomheter som er avgiftspliktige, har du mulighet til det som kalles frivillig registrering. Når du registrerer deg på denne måten vil du få samme fradragsrett som leietakeren selv ville hatt dersom han eide og ikke leide lokalene.

Det er leietakerens bruk av lokalene som vil være avgjørende, og derfor må dette defineres i leiekontrakten.

Leier du ut boligen din?

Du kan også bruke Husleie.no om du allerede har et etablert leieforhold. Opprett en gratis bruker og administrer leieforholdet på en enkel, trygg og lønnsom måte.