Leier du ut deler av bolig du selv bor i eller en bolig du ikke bor i, finnes det noen viktige ting å tenke på. I denne artikkelen skal vi ta deg gjennom de viktigste tipsene til selvangivelsen for deg som leier ut.

Egne skatteregler for korttidsutleie fra og med 2018

Det som er nytt fra og med inntektsåret 2018 er at det nå har kommet egne skatteregler for korttidsutleie. Kortidsutleie defineres her som utleie av deler av egen bolig som har en maksimal varighet på 30 dager. De nye reglene gir deg mulighet til å tjene inntil 10 000 kr per år uten at du må betale skatt av beløpet. Det er dog viktig å være oppmerksom på at grensen på 30 dager er knyttet opp til hvert enkelt leieforhold, mens beløpsgrensen på 10 000 kr gjelder for hele året. Dersom du tjener mer enn 10 000 kr i året på korttidsutleie, blir 85 % av det overskytende regnet som skattepliktig inntekt.

Artikkelen fortsetter litt lenger ned  ⇣

Når du driver med utleie og tjener over den skattefrie grensen slik at du betaler skatt av inntektene, kan du også trekke vedlikeholdsutgifter fra i selvangivelsen.

Utleie av mer enn halvparten av din egen bolig

Dersom du leier ut mer enn halvparten av din egen bolig så vil inntekten være skattefri dersom den ikke overstiger 20 000 kr per år. Dersom leieinntektene dine overstiger dette beløpet må du skatte fra og med første krone. Det er lurt å sette seg inn i hvilke skatteregler som gjelder for deg og din utleiebolig.

Fratrekk i selvangivelsen for relevante kostnader

Dersom det er slik at du leier ut egen bolig, men inntektene går utover de skattefrie beløpsgrensene, eller du leier ut en bolig du ikke bor i selv, må du betale skatt av netto leieinntekter. Dette betyr igjen at du kan trekke fra det som kalles relevante kostnader knyttet til utleievirksomheten din.

Hos Skatteetaten vil du finne et eget skjema for leieinntekter. Det kalles RF-1189, og du skal benytte post 2.8.2 til å fylle ut alle fradragene du måtte ha. Dette skjemaet leverer du elektronisk sammen med resten av selvangivelsen. Du trenger ikke levere med dokumentasjon, men vær oppmerksom på at du må kunne dokumentere de kostnadene du har krevd fradrag for dersom skattekontoret skulle etterspørre dette.

Viktig skille mellom vedlikehold og påkostninger

Når du driver med utleie i en slik skala at du betaler skatt av inntektene, kan du også trekke vedlikeholdsutgifter fra i selvangivelsen. Det er dog viktig å skille mellom utgifter til vedlikehold og utgifter til det som regnes som påkostninger.

Skulle det, for eksempel, være nødvendig å bytte ut den gamle kjøkkeninnredningen i utleieobjektet vil dette regnes som en vedlikeholdsutgift dersom du bytter til en ny innredning med omtrent samme standard som den forrige. Bygger du et tilbygg, endrer planløsning eller pusser opp bad og kjøkken til en høyere standard vil dette bli regnet som påkostning, og ikke vedlikehold. Da kan du ikke trekke kostnadene fra selvangivelsen.

Fradrag i selvangivelsen for deg som leier ut møblert

Dersom kostprisen er over 15 000 kr per enhet og har en brukstid på mer enn tre år, kan møblene avskrives på selvangivelsen som driftsmidler. Annet innbo kan saldoavskrives. Her er satsen 20 %. Møbler og innbo som har kostet mindre enn 15 000 kr i anskaffelse per gjenstand kan fradragsføres fullt ut.

Artikkelen fortsetter litt lenger ned  ⇣

Alt utleiere behøver for kun kr 99/mnd

Leiekontrakt, kredittsjekk, innkreving og purring på husleien, indeksregulering, juridisk bistand og mye mer.

Les mer

Ved møblert utleie på inntil tre år, kan møblene trekkes fra på selvangivelsen med 15 % av den årlige leieinntekten. Leier du ut i mindre enn tre år og benytter innboet det er snakk om selv både før og etter utleieperioden, kan du trekke fra et skjønnsmessig fradrag for slitasje på 15 % av din brutto leieinntekt.

Andre fradrag

Dersom du må reise for å holde visninger, utføre vedlikehold og tilsyn vil du kunne få betalt per kilometer. Reiser du mer enn ti dager i året i forbindelse med din utleievirksomhet, uten overnatting, regnes dette som arbeidsreiser og satsen blir litt lavere. Du kan også trekke fra utgifter i forbindelse med annonsering av utleieobjektet.

Dersom du ikke bor i boligen som leies ut, kan du på selvangivelsen trekke fra alle faste kostnader. Forsikringer, kommunale avgifter, festeavgift, eiendomsskatt, husleie til borettslag er eksempler på slike kostnader. Dersom du bor i boligen selv, kan du ikke trekke fra den andelen av disse kostnadene som gjelder din del av boligen. Du må derfor foreta en skjønnsmessig fordeling av de faste kostnadene. Du kan også trekke fra lys og varme, vel og merke dersom dette er inkludert i husleien.

Dersom det oppstår skader på utleieobjektet, som ikke dekkes gjennom depositumet, er det forsikringen som vil dekke dette.