Når et leieforhold opphører enten ved at en tidsbestemt leiekontrakt løper ut eller ved oppsigelse, er det mange ting man skal tenke på.

Har man en tidsbestemt leiekontrakt er det datoen som er satt i denne som bestemmer når leieforholdet avsluttes. Dersom leiekontrakten er oppsagt vil det være siste dagen i oppsigelsesperioden. Det er da nøkler skal overleveres og utleier skal få uhindret adgang til utleieboligen, det vil si at den ikke skal være i bruk av leietakeren.

Artikkelen fortsetter litt lenger ned  ⇣

Leietakeren plikter å levere tilbake utleieboligen i samme stand som da han overtok den, bortsett fra det som går inn under normal slitasje.

Utleieboligen skal være rent og ryddig ved utflytting

Leietakeren plikter å levere tilbake utleieboligen i samme stand som da han overtok den, bortsett fra det som går inn under normal slitasje. Utleieboligen skal være ren og ryddig ved utflytting, og dersom leietaker etterlater eiendeler må utleier ta vare på disse for leietakerens regning. Videre prosedyre er at utleier varsler leietakeren skriftlig om eiendelene og ber om at de blir hentet. Skjer ikke dette innenfor rimelig tid, vil utleieren ha mulighet til å selge disse. Utleieren trenger derimot ikke å ta vare på eventuelt søppel som leietakeren etterlater seg.

Bruk en utflyttingsprotokoll

Man trenger ikke å ha med seg profesjonelle fagfolk ved utflytting, men det er lurt at både utleier og leietaker går gjennom utleieboligen sammen. Man kan godt bruke en utflyttingsprotokoll, der man får lest av strøm- og vannmåler, notert at nøkler er tilbakelevert, samt at utleier godkjenner rengjøringen. I denne protokollen, som undertegnes av begge parter, skriver man også opp eventuelle skader og mangler. Enten man går gjennom utleieboligen sammen eller hver for seg, er det en svært god idé å ta bilder for å dokumentere hvilken tilstand utleieboligen befinner seg i. Dette kan være nødvendig å ha som dokumentasjon dersom det senere skulle oppstå uenigheter.

Artikkelen fortsetter litt lenger ned  ⇣

Alt utleiere behøver for kun kr 99/mnd

Leiekontrakt, kredittsjekk, innkreving og purring på husleien, indeksregulering, juridisk bistand og mye mer.

Les mer

Oppgjør av depositumskonto

Ved utflytting skal også depositumskontoen gjøres opp. Dersom leietaker har påført utleieboligen skader eller den er i uvasket stand, kan utleier kreve dette dekket av depositumet. Da må utleier varsle leietaker om dette og levere inn et krav til banken der depositumskontoen befinner seg. Banken vil i sin tur varsle leietaker, som slik får anledning til å komme med innsigelser. Dersom leietaker ikke stiller utleieboligen til utleiers disposisjon på avtalt tidspunkt, kan utleier kreve ekstra husleie. Det vil si at om utflytting først skjer syv dager etter det som var avtalt, har utleier krav på husleie for disse syv dagene.