En leiekontrakt er viktig. Ikke bare for den som leier ut, men også for den som leier. Leiekontrakten regulerer de plikter og rettigheter begge parter har. Dette handler om husleie, som betaling og regulering av denne, oppsigelse, faste utgifter, vedlikehold og ordensregler, for å nevne noen av de viktige elementene.

Dersom det ikke finnes noen leiekontrakt, eller dersom den som finnes ikke er juridisk riktig, kan både leietaker og utleier møte på problemer. For å unngå slike problemer bruker nå mange tusen utleiere leiekontrakten som er tilgjengelig (og helt gratis!) på Husleie.no.

Sikker kontrakt gjennom Husleie.no

Hos Husleie.no kan du nemlig opprette en leiekontrakt på nettet og både du som leier ut og den som leier hos deg kan signere for den online ved hjelp av BankID. Deretter får dere begge en egen kopi av kontrakten på PDF.

Den kontrakten som opprettes vil inneholde alt det som er nødvendig for ditt leieforhold. Her finner du punkter som informasjon om partene, leieobjektet, husordensregler, leieforholdets varighet, husleien, depositum og alle de andre viktige punktene. Det er også mulighet for å skreddersy hver enkelt kontrakt slik at den passer til det leieforholdet du oppretter med leietakeren din.

Du må ikke ha en leiekontrakt, det kan være muntlig eller du kan lage den selv. Men dersom du gjør slik som tusenvis av andre og bruker den gratis versjonen som finnes her hos Husleie.no, vil du få en leiekontrakt som har med seg alle de viktige punktene. Dermed unngår du en rekke av de mest vanlige konfliktene og det blir lettere å følge opp punktene i leiekontrakten.

Artikkelen fortsetter litt lenger ned  ⇣

Leiekontrakten regulerer plikter og rettigheter for både leietaker og utleier. 

Hvorfor er det viktig å ha en leiekontrakt?

En leiekontrakt er langt mer enn et papir der det står hvem som leier og hvem som leier ut, og hvilken størrelse husleien har. Visste du at en god leiekontrakt også inneholder informasjon om selve leieobjektet, depositumets størrelse og husleiens forfallsdato? Det hender dessverre at det blir konflikter mellom leietaker og utleier. En stor andel av disse skyldes slike ting som at utleier øker husleien eller at man er uenige om felleskostnader. Dersom dette reguleres tydelig gjennom leiekontrakten blir det ikke bare enklere å løse konflikter. Det kan hende de ikke oppstår i det hele tatt. Dersom leieavtalen forlenges, er det viktig at leiekontrakten regulerer det som kalles vedlikeholdsetterslep. Det vil si at leietaker fremdeles er ansvarlig for vedlikehold som oppstod i den første leieperioden.

Lengden på leieforholdet

Selv lengden på leieforholdet reguleres gjennom leiekontrakten. Det er det mange som ikke er klar over. Det finnes to muligheter her. Det ene er en tidsbestemt leiekontrakt og det andre er en tidsubestemt leiekontrakt. Førstnevnte variant har, som regel, en varighet på minst tre år og leietaker kan ikke si opp avtalen med mindre utleier har glemt å nevne dette i kontrakten. I så tilfelle gjelder den vanlige oppsigelsestiden på tre måneder. Dette er med andre ord nok et element, det er viktig å få med seg i en leiekontrakt.

Det kreves litt administrasjon

Ikke bare bør du ha en juridisk bindende leiekontrakt som regulerer slike ting som kan oppstå i leieforholdet, men du må også følge opp de leiekontraktene du har. Når er det tid for justering av husleien, må listen over vedlikehold endres, når må kontrakten forlenges? Det er helt klart mye å tenke på. Derfor kan det være lurt å skaffe seg litt profesjonell hjelp, så du slipper å bekymre deg for om leiekontrakten egentlig inneholder alle nødvendige punkter.

Et trygt leieforhold starter med en god leiekontrakt

Husleie.no gir deg den enkleste og beste leiekontrakten med BankID-signering. Helt gratis.

Les mer